اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي خَلَقَۚ

Oku! Yaratan Rabbinin adıyla

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ

Yarattı insanı alaktan.

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ

Oku ve Rabbin keremdir.

“Nimetini tamamlamak, izzetine teslim olmak ve gü­nahlardan korunmak için Allaha hamd ederim. Yeterli­liğine olan ihtiyacımdan dolayı Ondan yardım dilerim. Allahın hidayet ettiği sapmaz, kendisine düş­manlık eden kurtulamaz, kendisine yeterli olduğu kimse yoksul olmaz. Ona hamd etmek ölçülüp tar­tılan ve saklanıp korunan her şeyden daha üstündür.

Şahadet ederim ki Allahtan başka ilah yoktur, tektir, ortağı yoktur. Bu öyle bir şahadettir ki ihlâsı imtihan edil­miş ve halis olduğuna inanılmıştır. Bizleri sağ bıraktığı müddetçe sadece Ona sarılırız. Bu şahadeti, göre­ceğimiz korkulu anlar için saklarız. Şüphesiz ki bu şaha­det imanın azimeti, ihsanın anahtarı, Rahmanın razı olduğu ve şeytanı uzaklaştıran bir şahadettir.

Hakeza şahadet ederim ki Muhammed, Onun kulu ve elçisidir. Onu meşhur bir din, aktarılmış bir ilim, yazılmış bir kitap, parıldayan bir nur, ışıldayan bir ışık ve insanlar arasında hükmeden bir emirle şüpheleri gidermek, apaçık delillerle delillendirmek, mucizeleriyle sakındırmak ve cezalarla korkutmak için gönderdi.

Hamd Allaha mahsustur ki, övenler Onu hakkıyla övemezler, sayıcılar nimetlerini sayamazlar, çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Yüce himmetler Onu derk edemez, bahri ummana dalanlar Ona erişemez. Onun sıfatlarının belli bir sınırı yoktur. Onun övgüsünü beyan edebilecek bir sıfat mevcut değildir. Sayılı bir vakti, uzatılmış, bir süresi yoktur. Yarattıklarını kudretiyle yaratmış, rüzgârları rahmetiyle estirmiş ve yarattığı yeryüzünün sarsıntılarını kayalarla perçinlemiştir.

Dinin evveli Onu tanımak, Onu tanımanın kemali Onu tasdik etmek, Onu tasdik etmenin kemali Onu bir bilmek, Onu bir bilmenin kemali, Ona karşı ihlâslı olmaktır. Ona karşı ihlâslı olmanın kemali, Ondan sıfatları nefyetmektir. Zira her sıfat, sıfat sahibinden ayrıdır. Hakeza her tarif edilende sıfattan ayrıdır. 

Hamd Allaha ki ilkdir, Ondan önce bir ilk yoktur; sondur, Ondan sonra bir son yoktur. Gözler Onu görmekten, tahayyüller, Onu nitelemekten âcizdir.
Kudretiyle dilediği gibi yepyeni bir yaratık meydana getirdi. Sonra onları irade ettiği yola koydu, sevgisi yolunda ilerleyebilmelerini sağladı. Öne geçirdiğini ertelemeye, ertelediğini öne geçirmeye güçleri yetmez. Onlardan her bir ruh için paylaştırılmış belli bir rızk tayin etti. O, birine çok rızk verdi mi kimse onu azaltamaz; birine de az verdi mi kimse onu çoğaltamaz.

Allahım, senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına; kendisiyle her şeye üstün geldiğin, karşısında her şeyin boyun eğdiği gücün hakkına; her şeye galip geldiğin ceberutun hakkına; önünde hiç bir şeyin duramadığı izzetin hakkına; her şeyi dolduran azametin hakkına; her şeye üstün gelen saltanatın hakkına; her şeyin fani olmasından sonra baki kalacak vechin hakkına; her şeyin temellerini dolduran isimlerin hakkına; her şeyi ihata eden ilmin hakkına ve her şeyi aydınlatan cemalinin nuru hakkına senden niyaz ederim.

Ey nur, ey kutlu, ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri! Allahım, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allahım, bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allahım, nimetleri değiştiren günahlarımı affet. Allahım, duanın icabetini önleyen günahlarımı affet.

Allahım belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet. Allahım, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet.

Allahım, sana zikrinle yaklaşmak istiyorum ve seninle senden şefaat diliyorum ve cömertliğin hakkına kendine yaklaştırmanı ve şükrünü eda etmeyi bana nasip kılmanı ve zikrini ilham etmeni istiyorum.

Allahım, huzu, huşu ve zelil olmuş bir dille, senden örtmeni, merhametli davranmanı, verdiğine razı, kanaatkâr ve her durumda mütevazı kılmanı niyaz ediyorum.