100 Adiyât Sûresi

Medine’de inmiştir; 11 ayettir.
İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Adiyat Sûresi’ni okur ve bu okumayı âdet edinirse, Allah onu kıyamet günü özel olarak Emirü’l-Müminin ile haşreder; Allah’ın izni ile onun korumasında ve arkadaşları arasında yer alır.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure korkan bir kimse tarafından okunursa korkudan emin olur. Levhan illeti için okunursa o illeti izale eder. Aç okursa açlığı teskin olur. Susuzluk için okunursa susuzluğu giderir. Borcu olan okumaya devam ederse borcunu ödemesi müyesser olur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Yemin olsun nefes nefese saldıranlara,
2. Çakıp çakıp ateş çıkaranlara,
3. Sabahleyin akın edenlere,
4. Derken, onunla toz duman çıkaranlara,
5. Derken, onunla bir topluluğun ortasına dalanlara ki,
6. İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!
7. Ve kendisi de buna iyiden iyiye tanıktır.
8. O, mal ve servet arzusu yüzünden alabildiğine katıdır.
9. Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında,
10. Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,
11. Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır.

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.