104 Hümeze Sûresi

Mekke’de inmiştir; 9 ayettir.
İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Veylün Li-Kulli Hümezetin Lümeze Sûresi’ni farz namazlarından birinde okursa, Allah fakirliği ondan uzaklaştırır, rızkı ona getirir ve kötü ölümü ondan uzaklaştırır.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure gözdeki kanlanma illeti için okunursa onu izale eder.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz işareti yapıp alay edenlerin tümüne!
  2. O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı,
  3. Sanır ki, malı sonsuzlaştıracaktır kendisini.
  4. Hayır, iş, sandığı gibi değil! Yemin olsun ki fırlatılıp atılacaktır o kırıp geçirene, Hutame’ye.
  5. Hutame’nin ne olduğunu sana öğreten nedir?
  6. Allah’ın, tutuşturulmuş ateşidir o,
  7. Ki tırmanıp işler yüreklere.
  8. O, onların üzerine kilitlenecektir.
  9. Uzatılmış sütunlar arasında…
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.