106 Kureyş Sûresi

Mekke’de inmiştir; 4 ayettir.
İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Li-İlafi Kureyş Sûresi’ni çok okursa, Allah onu cennet bineklerinden bir bineğin üzerinde haşreder, kıyamet günü nur sofralarına oturuncaya kadar onun üzerinde hareket eder.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure yemek üzerine okunursa şifa olur. O yemekten yiyen herkes şifa bulur. Bu sure bir su üzerine okunur. Kendisinde sebebini bilmediği korku ve endişeler olan kimsenin yüzüne serpilir ve sudan içirilirse korku ve endişesi gider. Yüreği rahatlar, kalbi genişler, huzur ve sükunet bulur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. Kureyş’i alıştırıp ısındırdığı için,
  2. Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,
  3. Bu evin Rabbine ibadet etsinler!
  4. O ki, onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan.


AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.