107 Mâûn Sûresi

Mekke’de inmiştir; 7 ayettir.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim E-Reeyte’llezî Yükezzibu bi’d-Din Sûresi’ni farz ve müstehap namazlarında okursa, Allah onun namaz ve orucunu kabul eder ve dünya hayatında yaptıklarından dolayı onu hesaba çekmez.” (Sevabu’l-A’mal.) Bu sure sabah namazından sonra yüz defa okunursa ertesi günü aynı zamana kadar emin ve muhafazada olunur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. Gördün mü o, dini yalan sayanı?.İşte odur yetimi itip kakan;
  2. 3.Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
  3. Vay haline o namaz kılanların ki,
  4. Namazlarından gaflet içindedir onlar!
  5. Riyaya sapandır onlar.
  6. Ve onlar, kamu hakkına engel olurlar.
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.