109 Kâfirun Sûresi

Mekke’de inmiştir; 6 ayettir.
İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Kul Ya Eyyühe’l-Kâfirûn ve Kul Huve’llahu Ehad Sûrelerini farz namazlarından birinde okursa, Allah onu, anne ve babasını ve çocuklarını bağışlar; eğer bedbahtlardan ise, bedbahtlar kitabından ismi silinir ve saadetliler defterinde ismi yazılır; Allah onu saadet ehli olarak yaşatır ve şehit olarak öldürür ve şehit olarak haşreder.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure güneş doğarken okunursa, o kimsenin haceti gerçekleşir. Halk katında aziz ve makbul olur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. De ki: “Ey nankör kâfirler!
  2. Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize.
  3. Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime.
  4. Kul değilim sizin taptığınıza,
  5. Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime.
  6. Sizin dininiz size, benim dinim bana!”
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.