112 İhlas Sûresi

Mekke’de inmiştir; 4 ayettir.
Bu sûrenin fazileti hakkında onlarca hadis Ehl-i Beyt İmamları’ndan nakledilmiştir. Bazı hadislerde, bu sûreyi okumanın Kur’ân’ın üçte birini okumaya bedel olduğu bildirilmiştir. Özellikle Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerde, bu sûrenin farz namazlardaki kıraatlerde okunması tekit edilmiştir. Hatta bir hadiste, İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilir: “Kim günlük beş namazı kılar da onlardan birinde bu sûreyi okumazsa, ona ‘Namaz kılanlardan değilsin.’ diye hitap gelir.” Diğer bir hadiste İmam Sadık (a.s), Resulullah’tan şöyle nakleder: Sa’d b. Muaz ölünce Resulullah (s.a.a) ona namaz kıldı ve onun namazına içlerinde Cebrail (a.s) da olmak üzere melekler de katılmıştı. Resulullah diyor ki: “Cebrail’e, ‘Ona namaz kılmana ne ile layık oldu?’ diye sordum, şöyle dedi: ‘Kul Huve’llahu Ehad’i ayakta, oturarak binek üzerinde veya yaya olarak bir yere giderken ve dönerken (her hâlinde) okumakla (buna layık oldu).’ diye cevap verdi.” (bk. Sevabu’l-A’mal, el-Kâfî, et-Tevhid, el-Hısal ve Nuru’s-Sekaleyn.)
Her kim bu sureyi okuyup ölüme giderse Kuranın bütün sevapları ona erişir. Gözdeki bulanıklık ve sislenme üzerine okunursa fayda verir. Bir daha geri dönmemek üzre zail olur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. De ki: O, Allah’tır; Ehad(Tek)’dır!
  2. Allah’tır; Samed(Hiç bir şeye ihtiyacı yoktur)’dir!
  3. Ne doğurmuştur O, ne doğurulmuştur!
  4. Hiç kimse O’nun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz!
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.