113 Felâk Sûresi

Mekke’de inmiştir; 5 ayettir.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim vitir namazında Müavvezeteyn (Felak ve Nâs) ve Kul Huve’llahu Ehad Sûrelerini okursa, ona, ‘Ey Allah’ın kulu! Sana müjde olsun, gerçekten Allah vitir namazını kabul etti.’ denir.” (bk. Sevabu’l-A’mal.)
Ramazan ayının her gecesinde veya kılınan gece namazlarında okunursa Mekke-i mükerremede oruç tutmuş ve namaz kılmışçasına sevab hasıl olur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. De ki: “Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine sığınırım!
  2. Yarattıklarının şerrinden,
  3. Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden!
  4. Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden!
  5. Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden…”
 Pdf İndir