Taharet

Taharet (Arapça: طهارة‎), fıkhi ve İslami bir terimdir. Abdest, gusül ve teyemmüm gibi bazı şer’i eylemlerin sonucunda elde edilir. Ayrıca Şia fıkhında adına “Mutahhirat” veya temizleyiciler denen necis şeylerin giderilmesinde de kullanılır. Necasetten taharet namaz gibi bazı ibadetlerin sahih olma şartlarından biridir.  Zahiri taharet, elbise ve vücudun necasetten temiz olması, batini taharet abdest, gusül veya teyemmüm ile elde edilen temizlik ve nuranilik; ahlaki taharet ise ruhun şirk ve günah kirlerinden […]

Teyemmüm

Teyemmüm (Arapça: تَیَمُّم), suyun bulunmaması veya zorunluluk nedeniyle kullanılamaması durumunda abdest veya gusül yerine yapılan bir ibadettir. Teyemmümün aşamaları şu şekildedir: önce iki elin avuç içi toprağa vurulur ve sonra eller alına ve ellerin üstüne çekilir. Teyemmüm kendi şartlarıyla abdest ve gusül gibidir ve onlardan kaynaklanan taharetle bir farkı yoktur. Teyemmüme “Taharetün türabiye” de denilir. Kur’an, iki ayette teyemmümün niteliğinden bahsetmiş, 220 hadisle de teyemmümün ayrıntıları ele alınmıştır. Kur’an […]

Hz. Fatıma Zehra (s.a)

Hz. Fatıma Zehra (s.a) (Arapça: فاطمة الزهراء) (Hicretten önce 8 veya 13, Mekke/Hicri 11, Medine) babası İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.a) ve annesi Hz. Hatice’dir (s.a). Hz. Fatıma (s.a), Hz. İmam Ali’nin (a.s) eşi ve Hz. Hasan (a.s) ile Hz. Hüseyin‘nin (a.s) annesidir. Hz. Fatıma (s.a) şia inancına göre Ehl-i Aba (Ashab-ı Kisa) ve On Dört Masum‘dandır.Hz. Fatıma (s.a) mübahele olayında Hz. Peygamber’in (s.a.a) yanında olan tek kadın […]

İmamlar

Şia İmamları (Arapça: امامان شیعه), Allah Teala tarafından Hz. Resulullah’ın ailesinden belirlediği on iki kişi, Şia öğretilerine göre Hz. Resulullah’tan sonraki İslam toplumunun liderleri ve yöneticileridir. İlk imam, Hz. İmam Ali, diğer imamlar ise Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın çocukları olan Hz. İmam Hasan ve Hz. İmam Hüseyin‘dir. Daha sonraki İmamlar Hz. İmam Hüseyin’in soyundan gelen 9 imamdır. Şia öğretilerine göre, İmamlar (a.s) Allah tarafından imamete mensup olunmuş ve ilahî […]

On Dört Masum

On Dört Masum (Arapça: المعصومون الأربعة عشر), Şiilerin Kur’an ve hadis öğretilerine dayanarak, her türlü günah ve hatadan korunmuş Hz. Resulü Kibriya Efendimiz ve onun Ehlibeytinden olan on üç kişinin, yani kızı Hz. Fatıma ve On İki İmamlar için kullandıkları bir terimdir. Günah ve hatadan korunmuş olma sıfatına Arapçada ismet ve bu sıfata sahip olanlara da masum denmektedir. Bu inancın temel dayanağı “Tathir ayeti”, “Ulu’l-Emr ayeti”, “Sakaleyn hadisi” ve bunun gibi çok sayıda ayeti kerime ve hadisi şeriflerdir. Masum […]

Hadis

Hadis (Arapça: الحدیث), İslam kültürü ve dini ilimlerde Hz. Peygamber (s.a.a) ve diğer Masumlardan (a.s) nakledilen sözler veya davranış ve üsluplarına işaret eden bir terimdir. Kuran’ın yanı sıra hadis, İslam’ın on dört yüzyıllık tarihinde şeriatın açıklanması hususunda kilit bir role sahiptir. Hadis ilimlerinde senet (kaynak) ve içerik olmak üzere, iki ana temaya dikkat edilir. Senet ile ilişkili şeyler “Rivayetu’l Hadis” ve hadisin içeriğine […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.