90 Beled Sûresi

Mekke’de inmiştir; 20 ayettir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kimin farz namazdaki kıraati La Uksimu Bi-Haze’l-Beled Sûresi olursa, dünyada iyilerden olarak tanınır, ahirette de bir mevki sahibi olarak bilinir ve kıyamet günü peygamberlerin, şehitlerin ve salihlerin arkadaşlarından olur.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa her türlü noksanlıktan, kaza ve […]

91 Şems Sûresi

Mekke’de inmiştir; 15 ayettir.Bu sure yazılıp üstte taşınırsa hayır kapılarını açar. Başarı ve iyi neticeye ulaşılır. Bu surenin okumasına devam edilirse halk indinde büyük kabul ve hürmet görülür. Teşebbüs edilen her iş başarıyla neticelenir. Bu surenin suyunun içilmesi titreme illetlerini teskin eder. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Yemin olsun Güneş’e ve ışığının parladığı kuşluk […]

92 Leyl Sûresi

Mekke’de inmiştir; 21 ayettir. Bu sure geceleyin beş kere okunursa rüyada istenmeyen ve sevilmeyen şeyler görülmez. Sabaha kadar rahat uyunur.Bu sure bayılan bir kimsenin veya masrunun kulağına okunursa anında ayağa kalkar. Suyunun içirilmesi daimi hummaya faydalıdır, onu teskin ve izale eder. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Yemin olsun bürüyüp örttüğü zaman geceye, Ve parıldadığı […]

93 Duhâ Sûresi

Mekke’de inmiştir; 11 ayettir.Kayıp olan bir kimse için ismi adedince okunmaya devam edilirse tez zamanda sağ salim geri döner. Kayıp bir nesne için okunmaya devam edilirse bir şekilde geri gelir. Nerede olduğu unutulan bir şey için okunursa nerede olduğu hatırlanır. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Yemin olsun kuşluk vaktine, Gelip oturduğu vakit geceye ki, […]

94 İnşirâh Sûresi

Mekke’de inmiştir; 8 ayettir Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Açıp genişletmedik mi senin göğsünü! İndirmedik mi üzerinden ağır yükünü! Ki o, belini çatırdatmıştı senin. Ve yüceltmedik mi senin şanını! Demek ki, zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var! Zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var! O halde,bir iş ve oluştan boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup […]

95 Tîn Sûresi

Mekke’de inmiştir; 8 ayettir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Ve’t-Tîn Sûresi’ni farz ve nafile namazlarında okursa, cennetten hoşnut olacağı yer ona verilir.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu surenin kıraatine devam zarardan korkuyu, aşırı korkuyu giderir, şifa verir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Yemin olsun incire, zeytine, Tûr-i Sîna’ya, Ve şu güvenli kente ki, Biz […]

96 Alak Sûresi

Mekke’de inmiştir; 19 ayettir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim gündüzünde veya gecesinde İkra’ Bi’smi Rebbike Sûresi’ni okur ve o gün veya o gece ölürse, şehit olarak ölür ve Allah onu şehit olarak diriltir; ya da Resulullah (s.a.a) ile birlikte Allah yolunda kılıç sallamış gibi olur.” (bk. el-Kâfî.) Bu sure denizdeyken okunmaya devam edilirse […]

97 Kadr Sûresi

Mekke’de inmiştir; 5 ayettir. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim İnna Enzelnahu Sûresi’ni yüksek sesle okursa, Allah yolunda kılıcını çekmiş insan gibi olur. Kim de onu sessizce okursa, Allah yolunda kanına bulanmış kimse gibi olur. Kim de onu defalarca sessizce okursa, Allah onun günahlarından bin günahı siler.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure son yatsıdan […]

98 Beyyine Sûresi

Medine’de inmiştir; 8 ayettir. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Lem Yekun (Beyyine) Sûresi’ni okursa, şirkten uzak olur ve Muhammed’in dinine getirilir, Allah onu mümin olarak diriltir ve kolayca hesaba çeker.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure yazılıp üstte taşınırsa çarpıntı illetini izale eder. Yazılıp beyaz illetine mübtela olan bir kimsenin üzerine asılır ve suyu […]

99 Zilzâl Sûresi

Medine’de inmiştir; 8 ayettir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “İza Zulzilet Sûresi’ni okumaktan usanmayın. Kimin nafile namazlarındaki kıraati bu sûre olursa, Allah onu asla depreme yakalatmaz; deprem, yıldırım ve dünyanın afetlerinden hiçbir afetle de ölmez. Öldüğünde de cennete götürülmesine emredilir. Allah azze ve celle ona şöyle der: Ey kulum! Sana cennetimi mubah kıldım; neresinde […]

100 Adiyât Sûresi

Medine’de inmiştir; 11 ayettir.İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Adiyat Sûresi’ni okur ve bu okumayı âdet edinirse, Allah onu kıyamet günü özel olarak Emirü’l-Müminin ile haşreder; Allah’ın izni ile onun korumasında ve arkadaşları arasında yer alır.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure korkan bir kimse tarafından okunursa korkudan emin olur. Levhan illeti için okunursa o illeti […]

101 Kâria Sûresi

Mekke’de inmiştir; 11 ayettir.İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Karia Sûresi’ni çok okursa, Allah onu Deccal’ın fitnesinden, Deccal’a iman etmekten ve kıyamet günü cehennemin irininden güvende tutar.” Sevabu’l-A’mal. Bu sure kesat, kapalı ve durgun işler için okunmaya devam edilirse işler açılır. Rızık kapıları açılır, rızık çoğalır. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla O […]

102 Tekâsür Sûresi

Mekke’de ve bir görüşe göre de Medine’de inmiştir; 8 ayettir.İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Elhakumu’t-Tekâsür Sûresi’ni farz namazında okursa, Allah ona yüz şehidin mükâfatını yazar ve kim nafile namazında onu okursa, Allah ona elli şehidin mükâfatını yazar ve farz namazında meleklerden elli saf onunla birlikte namaz kılar.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure yağmur yağarken […]

103 Asr Sûresi

Mekke’de inmiştir; 3 ayettir.İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Ve’l-Asr Sûresi’ni nafile namazlarında okursa, Allah onu kıyamet günü hoşnut, güler yüzlü ve sevinçli hâlde haşreder.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure gömülen değerli bir eşya üzerine okunursa çıkarılıncaya dek emniyet ve muhafazada olur. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Yemin olsun zamana ki, İnsan, gerçekten tam […]

104 Hümeze Sûresi

Mekke’de inmiştir; 9 ayettir.İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Veylün Li-Kulli Hümezetin Lümeze Sûresi’ni farz namazlarından birinde okursa, Allah fakirliği ondan uzaklaştırır, rızkı ona getirir ve kötü ölümü ondan uzaklaştırır.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure gözdeki kanlanma illeti için okunursa onu izale eder. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Yazıklar olsun arkadan çekiştirenlerin, kaş göz […]

105 Fil Sûresi

Mekke’de inmiştir; 5 ayettir Bu sure ancak müstahak birine okunur. Okunmaya devam edilirse o kimse darmadağın olur, saraya tutulur. Okuyanın kalbinin kuvvetli olması gerekir. Bir kağıt üzerine yazılıp mızrağa bağlanırsa onun karşısındaki her mızrak kırılır. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Görmedin mi ne yaptı Rabbin fil yâranına! Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı onların? Gönderdi üzerlerine […]

106 Kureyş Sûresi

Mekke’de inmiştir; 4 ayettir.İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Li-İlafi Kureyş Sûresi’ni çok okursa, Allah onu cennet bineklerinden bir bineğin üzerinde haşreder, kıyamet günü nur sofralarına oturuncaya kadar onun üzerinde hareket eder.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure yemek üzerine okunursa şifa olur. O yemekten yiyen herkes şifa bulur. Bu sure bir su üzerine okunur. Kendisinde […]

107 Mâûn Sûresi

Mekke’de inmiştir; 7 ayettir.İmam Muhammed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim E-Reeyte’llezî Yükezzibu bi’d-Din Sûresi’ni farz ve müstehap namazlarında okursa, Allah onun namaz ve orucunu kabul eder ve dünya hayatında yaptıklarından dolayı onu hesaba çekmez.” (Sevabu’l-A’mal.) Bu sure sabah namazından sonra yüz defa okunursa ertesi günü aynı zamana kadar emin ve muhafazada olunur. Rahman ve […]

108 Kevser Sûresi

Mekke’de inmiştir; 3 ayettir.İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim bu sûreyi farz ve nafile namazlarında okursa, Allah ona Kevser havuzundan içirir ve Resulullah (s.a.a)’in yanında, Tuba ağacının dibinde onunla konuşur.” (bk. Menhecu’s-Sadıkin Tefsiri.) Bu sure Cuma gecesi, gece yarısından sonra salatu selam okunduktan sonra bin defa okunursa rüyada Hz. Peygamber SAS görmekle şereflenilir. Rahman […]

109 Kâfirun Sûresi

Mekke’de inmiştir; 6 ayettir.İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Kul Ya Eyyühe’l-Kâfirûn ve Kul Huve’llahu Ehad Sûrelerini farz namazlarından birinde okursa, Allah onu, anne ve babasını ve çocuklarını bağışlar; eğer bedbahtlardan ise, bedbahtlar kitabından ismi silinir ve saadetliler defterinde ismi yazılır; Allah onu saadet ehli olarak yaşatır ve şehit olarak öldürür ve şehit olarak […]

110 Nâsr Sûresi

Medine’de inmiştir; 3 ayettir. Bu sure her namazdan sonra yedi kere okunmaya devam edilirse hüsn-i kabul sahibi olunur. Yapılan dua ve ibadetler kabul olur. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde, Ve insanları kitleler halinde Allah’ın dinine girerken gördüğünde, Tespih et Rabbini O’na hamt ile! Ve O’ndan af dile! Çünkü O, […]

111 Tebbet Sûresi

Mekke’de inmiştir; 5 ayettir Bu sure bağırsaklardaki ağrı üzerine okunursa teskin ve izale eder. Bu sure yatağa girildiğinde okunursa sabaha kadar muhafazada olunur. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Elleri kurusun Ebu Leheb’in; zaten kurudu ya! Ne malı kurtardı onu ne de kazandığı. Alevli bir ateşe yaslanacaktır o; Karısı da, Odun hamalı olarak. Gerdanında bir […]

112 İhlas Sûresi

Mekke’de inmiştir; 4 ayettir.Bu sûrenin fazileti hakkında onlarca hadis Ehl-i Beyt İmamları’ndan nakledilmiştir. Bazı hadislerde, bu sûreyi okumanın Kur’ân’ın üçte birini okumaya bedel olduğu bildirilmiştir. Özellikle Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerde, bu sûrenin farz namazlardaki kıraatlerde okunması tekit edilmiştir. Hatta bir hadiste, İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilir: “Kim günlük beş namazı kılar da onlardan birinde […]

113 Felâk Sûresi

Mekke’de inmiştir; 5 ayettir.İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim vitir namazında Müavvezeteyn (Felak ve Nâs) ve Kul Huve’llahu Ehad Sûrelerini okursa, ona, ‘Ey Allah’ın kulu! Sana müjde olsun, gerçekten Allah vitir namazını kabul etti.’ denir.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Ramazan ayının her gecesinde veya kılınan gece namazlarında okunursa Mekke-i mükerremede oruç tutmuş ve namaz kılmışçasına […]

114 Nâs Sûresi

Medine’de inmiştir; 6 ayettir Bu sure her gün okunmaya devam edilirse vesvese verenlerden ve cinden emin ve muhafazada olunur. Bir kağıt üzerine yazılır. Bir çocuğun üzerine asılırsa cin ve benzeri bütün zarar vericilerden muhafazada olur. Her saat okunmaya devam edilirse günahlar af olur. Bütün ruhi marazlar için okunmasında fayda sağlar. Rahman ve Rahim olan Allah’ın […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.