70 Meâric Sûresi

Mekke’de inmiştir; 44 ayettir. Üçüncü ayetinde “dereceler” anlamına gelen “Meâric” kelimesinin yer aldığı için bu adla anılmıştır. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Seele Sailun (Mearic) Sûresi’ni çok okuyun. Onu kim çok okursa, Allah onu kıyamet günü işlediği günahtan dolayı sorgulamaz ve onu Hz. Muhammed (s.a.a) ile birlikte cennette yerleştirir.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure her […]

71 Nuh Sûresi

Mekke’de inmiştir; 28 ayettir. Bu sûre, Hz. Nuh hakkında indiği için bu adı taşır. Bu sure her gece okunmaya devam edilirse, okuyan kimse cennetteki yerini görmeden ölmez. Bu sure kaza-yı hacet okunursa işler kolaylaşır ve hacet yerine gelir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Biz, Nûh’u, “Toplumunu, kendilerine korkunç bir azap gelmeden önce uyar!” diye […]

72 Cin Sûresi

Mekke’de inmiştir; 28 ayettir. Cinlerle ilgili olayı anlattığı için Cin Sûresi olarak adlandırılmıştır. Bu sure bir yerde okunursa orada bulunan cinlerin kaçmasına sebeb olur. Bu sure bir zalime okunursa ondan muhafazada ve korunmada olunur. Bir mal veya meta üzerine okunursa her türlü afetten muhafazada olur. Hapse düşen biri okumaya devam ederse tez zamanda kurtulur.Esir düşen […]

73 Müzemmil Sûresi

Mekke’de inmiştir; 20 ayettir. Birinci ayeti örtünüp bürünen anlamında olan “Müzzemmil” kelimesini içerdiği için bu isimle adlandırılmıştır. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Müzzemmil Sûresi’ni yatsı namazında okursa, gece ve gündüz, Müzzemmil Sûresi’yle birlikte onun lehine şahitlik ederler; Allah onu temiz bir hayatla yaşatır ve temiz bir ölümle öldürür.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure okunmaya […]

74 Müdessir Sûresi

Mekke’de inmiştir; 56 ayettir.1. ayeti bu kelimeyi içerdiği için bu adla anılmıştır. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim farz namazında Müddessir Sûresi’ni okursa, Allah’a hak olur ki, onu (cennette) Muhammed (s.a.a) ile birlikte ve onun derecesinde kılsın ve Allah’ın izni ile ona dünya hayatında asla bedbahtlık ulaşmaz.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure okunmaya devam […]

75 Kıyâmet Sûresi

Mekke’de inmiştir; 40 ayettir.Bu sureyi okumaya devam etmek huşu, iffet ve korunmaya sebeb olur. Okuyan halk indinde makbul olur. Okumaya devam eden kimse sultandan ya da bir zalimden asla korkmaz. Gece ve gündüzde Hakkın korumasında olur. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hayır, öyle değil! Kıyamet gününe yemin ederim ki, Öyle değil! Kendisini ısrarla kınayan […]

76 İnsan Sûresi

Medine’de inmiştir; 31 ayettir. Mekke’de indiği de söylenmiştir. Ama sahih nakil, bunu yalanlamaktadır. Bu sureyi okumaya devam, bedeni takviye eder, sinirleri güçlendirir. Merak ve endişeyi teskin eder. Bedendeki zayıflık için bir kağıt üzerine yazılıp suyu içilirse bedeni güçlendirir. Zayıflığı izale eder. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla İnsan üzerinden, henüz anılan bir şey olmadığı bir […]

77 Mürselât Sûresi

Mekke’de inmiştir; 50 ayettir. İlk ayetinde gönderilenler anlamında olan “Mürselât” kelimesi geçtiği için bu adla anılır. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Ve’l-Mürselati Urfen Sûresi’ni okursa, Allah onu Hz. Muhammed (s.a.a) ile tanıştırır.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Hükümet işleri için okunursa kuvvet bulunur. Her zaman lehde hüküm çıkar. Bu sure pişmemiş bir kiremit üzerine yazılır. Kuruduktan […]

78 Nebe’ Sûresi

Mekke’de inmiştir; 40 ayettir. Bu sûrenin Nebe’ Sûresi diye isimlendirilişi bu kelimenin 2. ayetinde yer aldığı içindir. Mecmau’l-Beyan Tefsiri’ne göre bu sûreye “Mu’serat” ve “Tesaul” Sûreleri de denir. Yine Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerde “Amme Yetesaelûn” Sûresi diye anılır. “Amme” Sûresi de denilmiştir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Amme Yetesaelûn Sûresi’ni […]

79 Nâziât Sûresi

Mekke’de inmiştir; 46 ayettir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Ve’n-Naziat Sûresi’ni okursa, suya kanmış olarak ölür, suya kanmış olarak kabirden çıkar ve suya kanmış olarak cennete girer.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Düşmanla karşılaşılacağında ya da karşılaşıldığında okunursa kesinlikle mağlubiyete uğranmaz. Düşman dağılır gider. Kendisin korkulan bir sultan ya da hakim veya bir büyük kimsenin yanına […]

80 Abese Sûresi

Mekke’de inmiştir; 42 ayettir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Abese ve Tevella ve İze’ş-Şemsu Kuvviret Sûrelerini okursa, kıyamet günü Allah’ın rahmetinin gölgesinde, O’nun kerametinde ve cennetlerinde yer alır. Bu, Allah’a ağır gelmez.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure beyaz bir deri üzerine yazılıp üstte taşınırsa her nere gidilirse orada hayır ve iyilikten başka bir şeyle […]

81 Tekvîr Sûresi

Mekke’de inmiştir; 29 ayettir.Bu sure yağmur zamanında okunursa Cenab-ı hak her yağmur tanesi karşılığında bir günahı bağışlar. Göze okunursa görüşü kuvvetlendirir. Gözdeki bulanıklığı giderir, kamaşmayı izale eder. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Güneş büzülüp dürüldüğünde, Yıldızlar ışıklarını yitirdiğinde, Dağlar yürütüldüğünde, O bakmaya kıyılmayan develer kendi hallerine bırakıldığında, Vahşi hayvanlar bir araya toplandığında, Denizler kaynatıldığında, […]

82 İntifâr Sûresi

Mekke’de inmiştir; 19 ayettir.Bu sureyi mahpus veya esir okursa tez zamanda kurtulur. Korkan okursa korkusu zail olur. Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp üzerine su eklenir. Vücuttaki kızarıklıklar bu su ile yıkanırsa geçer. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Gök çatlayıp yarıldığı zaman, Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman, Denizler fışkırtıldığı zaman, Kabirler deşildiği zaman, Benlik, bilmiş […]

83 Mutaffifin Sûresi

Mekke’de inmiştir; 36 ayettir.Bu sure bir mal ya da mahsulat üzerine okunursa muhafazada olur. Yerden gelebilecek haşarat tehlikelerinden korunur. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Azap ve kaygı, tartıda ve ölçüde hile yapanlara olsun; Ki onlar insanlardan alırken ölçüyü tam yaparlar, Onlara vermek üzere tartıp ölçtükleri zaman, eksiltmeye giderler. Peki, bunlar kendilerinin diriltileceğini sanmıyorlar mı? […]

84 İnşikak Sûresi

Mekke’de inmiştir; 25 ayettir.Bu sure yazılıp hamile bir kadın üzerine asılırsa karnındaki emin ve muhafazada olur. Zamanı gelmeden doğum yapmaz. Yine yazılıp bir hayvan üzerine asılırsa hayvanlara gelebilecek bütün afetlerden muhafazada olur. Bir evin duvarına yazılırsa oraya zararlı hayvanat ve haşarat giremez. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Gök yarılıp parçalandığı, Ve Rabbini dinleyip de […]

85 Burûc Sûresi

Mekke’de inmiştir; 22 ayettir.Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa kolay ve rahatça süt emer. Sağlığı ve sıhhati yerinde olur.Bu sure yatağa girildiğinde okunursa sabaha kadar koruma ve muhafazada olunur. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1.Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,2.O vaat olunan güne,3.Tanıklık edene, tanıklık edilene,4.Ki gebertildi o kamçıları hendek gibi […]

86 Târık Sûresi

Mekke’de inmiştir; 17 ayettir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kimin farz namazlarındaki kıraati Ve’sSemai ve’t-Târık Sûresi olursa, onun kıyamet günü Allah katında bir makam ve menzileti olur ve cennette peygamberlerin arkadaşlarından olur.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure yazılıp üzerine su konulur. Gusül alınır veya vücuttaki yaralar bu suyla yıkanırsa kurur, iyileşir. Zehirlenmeler üzerine bu sure […]

87 A’lâ Sûresi

Mekke’de inmiştir; 19 ayettir. Bu sure ağrıyan bir kulak üzerine okunursa ağrıyı giderir ve izale eder. Basur için okunursa izale eder. Şişkinlik üzerine okunursa iniştirir, ağrısını izale eder. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Rabbinin o Al’a,o yüce adını tespih et! O ki yarattı, düzene koydu, O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı. O […]

88 Gâşiye Sûresi

Mekke’de inmiştir; 26 ayettir Ağrılı veya darbeli bölgeye okunursa ağrısını izale eder, iyileştirir. Sofra üzerine okunursa o yemek sıkıntı vermez, şifa olur. Beden sıhhat ve selamette olur. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 1.Geldi mi sana Ğaşiye’nin haberi! 2.Yüzler vardır o gün zilletle öne eğilmiştir. 3.Çalışmış, boşa yorulmuştur. 4.Kızışmış bir ateşe dalarlar. 5.Ateşimsi bir kaynaktan […]

89 Fecr Sûresi

Mekke’de inmiştir; 30 ayettir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Fecr Sûresi’ni farz ve nafile namazlarınızda okuyun; çünkü bu sûre Hüseyin (a.s)’ın sûresidir. Kim bu sûreyi okursa, kıyamet günü cennetin derecesinde Hüseyin (a.s) ile birlikte olur.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure şafak vakti on bir kere okunursa ertesi gün şafak vaktine kadar koruma ve muhafazada olunur. […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.