40 Mü’min(Gâfir) Sûresi

Mekke’de inmiştir; 85 ayettir. Bu sûrenin 28. ayetinde Firavun soyundan olup imanını gizleyen bir müminden söz edildiği için bu adı almıştır. Bu sûreye “Gâfir Sûresi” denmesi de, üçüncü ayetinde Allah’ın sıfatlarından olan bağışlayan anlamında “gâfir” kelimesinin yer aldığı içindir. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Ha Mîm Mü’min Sûresi’ni her gece okursa, Allah […]

41 Fusillet Sûresi

Mekke’de inmiştir; 54 ayettir. Bu adı, üçüncü ayetinde yer alan “açıklanmış” anlamında “Fussilet” kelimesinden almıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Ha Mîm Secde (Fussilet) Sûresi’ni okursa, kıyamet günü gözünün alabildiği mesafe kadar nuru olur ve dünyada beğenilen ve imrenilen biri olarak yaşar.” (bk. Sevabu’l-A’mal ve Mecmau’l-Beyan.) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Hâ, Mîm. […]

42 Şûrâ Sûresi

23, 24, 25 ve 27. ayetleri Medine’de ve diğer ayetleri Mekke’de inmiştir; 53 ayettir. Bu sûre adını 38. ayetinde geçen “danışma” anlamında Şura kelimesinden almıştır. İmam Sadık (a.s)’dan nakledilen hadiste bu sûreyi okumanın cennette büyük makam ve nimetleri kavuşmaya vesile olacağı açıklanmıştır. (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure bir kağıda yazılır. Üstte taşınmaya devam edilirse halkın şerrinden […]

43 Zuhruf Sûresi

Mekkede inmiştir. Bazılarına göre 54. ayeti Medine’de inmiştir; 89 ayettir. Bu sûre adını 35. ayetinde yer alan “süsler” anlamına gelen “zuhruf” kelimesinden alır. İmam Muahmmed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği nakledilir: “Kim Ha Mîm Zuhruf Sûresi’ni okumayı âdet edinirse, Allah kabirde onu yerin böceklerinden, canlılarından ve kabir sıkmasından korur; ta ki Allah’ın huzuruna varır. Sonra (kıyamette) […]

44 Duhân Sûresi

Mekke’de inmiştir; 59 ayettir. Bu sûre, 10. ayetinde geçen “duhan” (duman) kelimesinden adını almıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim farz ve nafile namazlarında Duhan Sûresi’ni okumayı âdet edinirse, Allah onu kıyamet günü güvende olanlardan olarak diriltir, onu Arş’ının altında gölgelendirir, kolay bir hesaba tâbi tutar ve kitabını sağ eline verir.” (bk. Sevabu’l-A’mal ve […]

45 Casiye Sûresi

14. ayeti müstesna, Mekke’de inmiştir; 37 ayettir. 28. ayetinde ümmetlerin diz çökmüş hâlde kendi kitaplarına çağrılacağı anlatıldığından diz çökmek anlamında “Casiye” olarak adlandırılmıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: Kim Casiye Sûresi’ni okursa, onun mükâfatı cehennemin ateşini asla görmemek, cehennemin inilti ve bağırışını asla işitmemek olur ve (cennette) Peygamber (s.a.a) ile birlikte olur.” Bu sure […]

46 Ahkaf Sûresi

10. ayeti dışında Mekke’de inmiştir; 35 ayettir. Bu sûre adını, 21. ayetinde Ad kavminin yaşadığı bölgenin adı olarak kullanılan “Ahkaf” kelimesinden almıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim her gece veya her hafta Ahkaf Sûresi’ni okursa, Allah Teala dünya hayatında onu korkuya uğratmaz ve Allah’ın izini ile kıyamet gününün korkusundan güvende kalır.” (bk. Mecmau’l-Beyan.) […]

47 Muhammed Sûresi

Medine’de inmiştir. Sadece 13. ayeti Mekke ve Medine yolunda nazil olmuştur; 38 ayettir. Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Zemzem suyu içine konulup gusül edilir ve içilirse halkın yanında şirin ve muhabbetli olur. Sözü dinlenir, kendisini her gören sever. Hafızası kuvvetlenir, her duyduğunu hıfz eder. Bir kağıt üzerine yazılıp üzerine su konulur. Bu suyla gusül […]

48 Fetih Sûresi

Medine’de inmiştir; 29 ayettir. Birinci ayetinde geçen “fetih” kelimesi için bu adı almıştır. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “İnna fetehna leke fethen sûresini okumakla mallarınızı, hanımlarınızı ve malik olduklarınızı telef olmaya karşı korumaya alın. Kim bu sûreyi okumayı âdet edinirse, kıyamet günü mahlukatın duyacağı şekilde ona şöyle seslenilir: Sen ihlaslı kullarımdansın. Bunu, salih kullarıma […]

49 Hücurât Sûresi

Medine’de inmiştir; 18 ayettir. Bu sûre adını 4. ayetinde geçen odalar anlamındaki “hucurât” kelimesinden alır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Hucurât Sûresi’ni her gece veya gündüz okursa, Muhammed (s.a.a)’in ziyaretçilerinden olur.” (bk. es-Safî Tefsiri, Sevabu’l-A’mal’dan naklen.) Bu sure bir kağıda yazılır. Kendisinde cin alameti bulunan kimse üzerinde taşırsa bu illet zail olur. Taşımaya […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.