22 Hac Sûresi

Medine’de inmiştir. Bazılarına göre, 51. ayetten 55. ayete kadar olan bölümü Mekke’de inmiştir. 78 ayettir. Bu sûrenin 26-37. ayetleri hac amelleri hakkında olduğundan bu adı almıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Hac Sûresi’ni üç günde bir okursa, yıl dolmadan Beytullah’ın ziyareti için yolculuğa if biri ise, durumu ne olur?” diye sordum. İmam, “O zaman […]

23 Mü’minûn Sûresi

Mekke’de inmiştir; 118 ayettir. Bu sûre, adını müminlerin kurtuluşunu açıklayan birinci ayetinden almaktadır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Müminûn Sûresi’ni okursa, Allah, onun akıbetini saadete dönüştürür. Kim bu sûreyi her hafta okumayı âdet edinirse, Peygamber’le birlikte, resullerin ve nebilerin yanında en yüce Firdevs cennetine yerleşir.” (bk. es-Safî Tefsiri, Sevabu’lA’mal’dan naklen.) Bu sure üç gün […]

24 Nûr Sûresi

Medine’de inmiştir; 64 ayettir. Bu sûrenin “Nur Sûresi” diye isimlendirilişi, Allah’ın nurunu söz konusu eden 35. ayetten dolayıdır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Mallarınızı ve iffet yerlerinizi Nur Sûresi’ni okumakla koruyun. Kadınlarınızı da bu sûreyi okumakla koruyun. Kim her gün veya her gece bu sûreyi okumayı âdet edinirse, onun ailesinden hiçbiri o ölünceye kadar zina […]

25 Furkan Sûresi

Mekke’de inmiştir; sadece İbn Abbas’a göre 68, 69 ve 70. ayetleri Medine’de inmiştir. 77 ayettir. Bu sûre, adını birinci ayetten alır. Bu ayette Kurandan “Furkan” olarak söz edilmiştir. Furkan, hak ile batılı ayırt eden anlamına gelir. İmam Musa Kâzım (a.s)dan şöyle nakledilmiştir: “Kim bu sûreyi her gece okursa, Allah ona asla azap etmez ve hesaba […]

26 Şuarâ Sûresi

224. ayetten sona kadarki ayetler Medine’de, diğer ayetler ise Mekke’de inmiştir. 227 ayettir. Bu sûre, adını şairlerle ilgili olan 224-227. ayetlerinden alır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim üç Tavasîn Sûreleri’ni (Ta, sîn, mîm harfleriyle başlayan Şuara, Neml ve Kasas Sûrelerini) cuma gecesi okursa, Allah’ın velilerinden olup, O’nun komşusu ve O’nun korumasında olur; dünyada hiçbir […]

27 Neml Sûresi

Mekke’de inmiştir; 93 ayettir. Bu sûre, adını 15-19. ayetlerde anlatılan Hz. Süleyman ve Karınca (Neml) kıssasından almıştır. Bu sure geceleyin, hiçbir yeri kesilmeden tabakalanmış bir ceylan derisi üzerine veya muz kabuğuna ya da aharlanmış bir kağıda yazılır. Sandık içinde muhafaza edilip bir haneye konulursa o hane yılan, akrep, sivrisinek ve benzeri zararlı haşarattan emin ve […]

28 Kassas Sûresi

Mekke’de inmiştir; İbn Abbas’a göre 85. ayeti Medine’de inmiştir. 88 ayettir. Bu sûre, adını, içinde “kasas (anlatılan vakıa)” kelimesi geçen 25. ayetinden almıştır. Bu sure bir kağıt üzerine yazılır. Köle veya bir hayvan üzerine asılırsa, kaçmasından, hıyanetinden ve zarar vermesinden emin olunur. Bir kağıt üzerine yazılıp kendisinde dalak hastalığı, ciğer ağrısı veya karın şişliği olan […]

29 Ankebût Sûresi

Mekke’de nazil olmuştur. İlk on ayetinin Medine’de nazil olduğu rivayet edilir. 69 ayettir. Bu sûre, adını Allah’tan başka dost edinenlerin ağ kuran örümceğe benzetildikleri açıklanan 41. ayetinden almaktadır. Ankebut; örümcek anlamındadır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Ankebut ve Rum Sûrelerini Ramazan ayının yirmi üçüncü gecesinde (yirmi ikiyi yirmi üçe bağlayan gecede) okursa, Allah’a yemin […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.