18 Kehf Sûresi

Mekke’de inmiştir. İbn Abbas’a göre, 28. ayeti Medine’de inmiştir. 110 ayettir. İçinde mağaraya sığınan kişilerin kıssası bulunduğundan mağara anlamına gelen “Kehf” adıyla adlanmıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim her cuma gecesi Kehf Sûresi’ni okursa, mutlaka şehit olarak ölür, Allah onu şehitlerle birlikte haşreder ve kıyamet günü şehitlerin safında yer alır.” (bk. Ayyaşî ve es-Safî […]

19 Meryem Sûresi

Mekke’de inmiştir; 98 ayettir Bu sûrenin 16-34. ayetlerinde Hz. Meryem’den bahsedildiği için bu adla anılmıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Meryem Sûresi’ni okumayı âdet edinirse, kendisi, malı ve evladı hususunda ihtiyacı giderilmeden (muradına ermeden) dünyadan gitmez, ahirette Hz. İsa (a.s)’ın ashabından olur ve kendisine Süleyman b. Davud’un dünyadaki saltanatı gibi bir saltanat verilir.” (bk. […]

20 Tâ Hâ Sûresi

Mekke’de inmiştir; 135 ayettir. Bu sûrenin adı ilk ayetinden alınmıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Taha Sûresi’ni okumayı ihmal etmeyin. Çünkü Allah o sûreyi ve o sûreyi okuyanı sever. Kim onu sürekli okursa, Allah amel defterini kıyamette sağ eline verir ve onu Müslümanlıkta işlediği işlerden dolayı hesaba çekmez ve hoşnut olacağı miktarda onu mükâfatlandırır.” (bk. […]

21 Enbiya Sûresi

Mekke’de inmiştir; 112 ayettir. Bu sûrede birçok peygamberin (enbiya) durumu açıklandığından bu adı almıştır. İmam Cafer Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim bu sûreyi severek okursa, nimetlerle dolu olan cennetlerde peygamberle beraber olur ve dünyada da halkın gözünde görkemli birisi olur.” (bk. Cevamiu’l-Cami Tefsiri.) Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp uykusu bölünen, endişe, düşünce, korku veya […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.