10 Yûnus Sûresi

Mekke’de inmiştir; 109 ayettir. Ancak bazılarına göre, 93-96. ayetleri Medine’de inmiştir. Bazılarına göre ise, 40. ayeti de Medine’de inmiştir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim her iki veya üç ayda bir Yûnus Sûresi’ni okursa, onun cahillerden olmasından korkulmaz ve kıyamet günü de Allah Teala isterse, mukarreblerden olur.” (bk. es-Safî, Sevabu’l-Amal’dan naklen.) Bu sûrede Yunus Peygamber’in […]

11 Hûd Sûresi

Mekke’de inmiştir; 123 ayettir. Bazılarına göre, 114. ayeti Medine’de inmiştir. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Hûd Sûresi’ni haftada bir defa okursa, Allah onu peygamberler topluluğuyla birlikte mahşere getirir ve kıyamet günü amelleri içerisindeki günahlarını ona göstermez.” (bk. Sevabu’l-A’mal, esSafî Tefsiri’nden naklen.) Bu sûrenin 50-60. ayetlerinde Hz. Hud (a.s)’dan bahsedildiği için bu adla […]

12 Yûsuf Sûresi

Mekke’de inmiştir; 111 ayettir. Ancak İbn Abbas’tan ilk üç ayeti ile 7. ayetinin Medine’de inmiş olduğu rivayet edilmiştir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Yusuf Sûresi’ni her gündüz veya her gece okursa, Allah onu kıyamet günü Yusuf gibi bir cemal ve güzellikle haşreder. İnsanların (kıyamette) uğradıkları korku ve dehşete tutulmaz ve komşuları salih kullardan olur.” […]

13 Ra’d Sûresi

İbn Abbas ve bazılarından rivayet edildiğine göre Mekke’de inmiştir, yalnız son ayeti Medine’de inmiştir. Ama Hasan, İkrime ve Katade, Medine’de nazil olduğu, yalnız 30. ve 31. ayetlerinin Mekke’de indiği görüşündedirler. 43 ayettir. Bu sûrenin 13. ayetinde gökgürültüsünün Allah’ı tenzih ettiğinden bahsedildiği için gökgürültüsü anlamına gelen “Ra’d” adıyla adlandırılmıştır. Sevabu’l-A’mal kitabında İmam Cafer Sadık’tan şöyle dediği […]

14 İbrahim Sûresi

Bedir Savaşı hakkında nazil olan 28. ve 29. ayetleri dışında Mekke’de inmiştir; 52 ayettir. 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim’in duaları söz konusu edildiği için İbrahim adıyla adlandırılmıştır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim her hafta İbrahim ve Hicr Sûrelerini bir namazın iki rekâtında okursa, Allah dilerse o fakirlik, delilik ve belaya uğramaz.” (bk. Ayyaşî Tefsiri ve […]

15 Hicr Sûresi

Mekke’de inmiştir; 99 ayettir. Bazılarına göre 87, 90 ve 91. ayetleri Medine’de inmiştir. 80-84. ayetlerinde Hicr halkından (yani Semud kavminden) söz edildiği için Hicr Sûresi diye adlandırılmıştır. Bu sure zaferanla bir kağıt üzerine yazılır. Sütü az olan bir kadına içirilirse sütü çoğalır. Bir kağıt üzerine yazılıp bir keseye veya cüzdana konulur. Her nereye gidilirse rızkı […]

16 Nahl Sûresi

Baştan 40 ayeti Mekke’de, ondan sonrası ise Medine’de inmiştir. Bazıları göre de sondan 3 ayeti dışında sûrenin tümü Mekke’de inmiştir. 128 ayettir. Bu sûre, adını 68. ve 69. ayetlerinden alır. Bu ayetlerde “Nahl”den (arı) söz edilmiştir. Muhammed b. Müslim, İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediğini nakleder: “Kim her ay Nahl Sûresi’ni okursa, Allah dünyada ziyanı […]

17 İsra Sûresi

Mekke’de inmiştir; ancak 26, 32, 56, ve 78. ayetleri Medine’de inmiştir. “73. ayetten 80. ayete kadar Medine’de inmiştir.” diyenler de vardır. 111 ayettir. Bu sûre adını Peygamber’in miracıyla ilgili olarak 1. ayette geçen “geceleyin götürme, geceleyin gezdirme” anlamına gelen “İsra” kelimesinden almaktadır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle nakledilmiştir: “Kim Benî İsrail (İsra) Sûresi’ni her cuma gecesi […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.