3 Al-i İmrân Sûresi

Medine’de inmiştir; 200 ayettir. Bu sûre, 33. ayetinde İmran soyundan söz edildiği için İmran soyu anlamına gelen “Âl-i İmrân” adını almıştır. Bu sure zaferanla yazılıp hamile kalmak isteyen kadının üzerine asılırsa Allahın izniyle hamile kalır. Geçim ve maşiyetinde zorluk olan bir kimse bunu taşırsa, Allahu teala ona kolaylık ve bol rızık verir. Elif, Lâm, Mîm. […]

4 Nisâ Sûresi

Medine’de inmiştir; 176 ayettir. Kadınlarla ilgili şer’î ahkâm ve diğer konular bu sûrede açıklandığı için sûreye kadınlar anlamına gelen “Nisâ” adı verlmiştir. İmam Emirü’l-Müminin Ali (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim her hafta Nisa Sûresi’ni okursa, kabrin sıkmasından korunmuş olur.” (bk. el-Ayyaşî Tefsiri) Bu sure yazılıp kırk gün bir eve konulur. Kırk günün sonunda dışarıda evin […]

5 Mâide Sûresi

Medine’de inmiştir; 120 ayettir. Sadece 3. ayetin “Bugün dininizi size kâmil kıldım ve nimetimi size tamamladım ve din olarak İslam’ı size seçtim.” kısmı, Veda Haccı’nda Gadir-i Humm’da inmiştir. Bu sûre, 112-115 ayetlerinde Hz. İsa (a.s)’ın duasıyla gökten, içinde yemekler bulunan bir sofra indiğini anlatıldığı için sofra anlamına gelen “mâide” adını almıştır. Bu sure yazılıp bir […]

6 En’âm Sûresi

Mekke’de inmiştir; 165 ayettir. Ancak İbn Abbas’tan nakledilen bir rivayete göre altı ayeti, yani 91. ayetten itibaren üç ayet ve 151. ayetten itibaren üç ayet, Medine’de inmiştir. Bu sûrenin 136-146. ayetlerinde küçük baş ve büyük baş hayvanlara ait hükümlerden bahsedildiği için sûreye bu anlama gelen “En’âm” adı verilmiştir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kuşkusuz […]

7 A’râf Sûresi

Medine’de inen üç ayeti (163-165. ayetler) dışında Mekke’de inmiştir; 206 ayettir. 46-48 ayetlerinde yükseklik anlamına gelen A’raf’dan bahsedildiği için bu ad verilmiştir. İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim A’raf Sûresi’ni her ay okursa, kıyamette kendilerine ne bir korku, ne de üzüntü olan kimselerden olur. Kim de her hafta okursa, kıyamette hesaba çekilmeyecek kimselerden olur.” […]

8 Enfâl Sûresi

Medine’de inmiştir; 75 ayettir. Fakat bazılarına göre 30. ayetinden başlayan yedi ayet Mekke’de inmiştir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Beraat (Tevbe) ve Enfâl sûrelerini her ay okursa, asla nifak onun kalbine girmez, Hz. Emirü’l-Müminin (a.s)’ın hakiki şiilerinden olur ve insanların hesabı sona erinceye kadar onun şiasıyla birlikte cennet rızıklarından yer.” (bk. Ayyaşî Tefsiri.) […]

9 Tevbe Sûresi

Medine’de inmiştir; 129 ayettir. Ancak bazılarına göre son iki ayeti Mekke’de inmiştir. Bu sûreye, birçok ayetinde tövbeden bahsedildiği için (118. ayetinde üç kişinin tövbesinin kabulü kıssası bunun bir örneğidir) “Tevbe Sûresi” dendiği gibi, birinci ayetin ilk kelimesinden hareketle “Beraat Sûresi” ve Müslümanların içinde bulunan fasıkların ve münafıkların ayıplarını ortaya koyduğu için “Faziha Sûresi” de denmiştir. […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.