1 Fâtiha Sûresi

(Mekke’de inmiştir; 7 ayettir.) (Bu sûreye başlangıç anlamında el-Fâtiha, Kur’ân’ın başlangıcı anlamında Fâtıhatu’l-Kitab denilmiştir. Yine ikinci ayeti Allah’a hamd ile başladığı için Hamd ve yedi ayetten oluşup iki defa indiğinden Seb’u’l-Mesani diye adlandırılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla… Hamt, âlemlerin Rabbi Allah’adır. Rahman’dır, Rahîm’dir O. Din gününün Mâlik’idir O… Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız […]

2 Bakara Sûresi

(Medine’de inmiştir; 286 ayettir.)(Bu sûrenin 67-73 ayetlerinde İsrailoğulları’nın bir inek boğazlaması kıssası anlatıldığından sûreye Bakara (inek) adı verilmiştir.) Her kim bu sureyi yazar ve üzerinde taşırsa, o kimseden bütün ağrı ve sızılar zail olur. Bu sure yazılır, küçük bir çocuğun boynuna asılırsa ondan ağrılar zail olur. Cin, ümmü sübyan gibi zarar vericilerden emin olur, onlardan […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.