Akil bin Ebû Tâlib

Allah` ın rahmeti, bereketleri ve selamı onun ve pak ehlinin üzerine olsun. Eshâb-ı kirâmdan. Resûlullahın amcasının oğlu. Hz. Ali ve Ca’fer-i Tayyar’ın büyük kardeşidir. Ca’fer-i Tayyar”dan on, Hz. Ali’den yirmi yaş büyük olup, üçü de aynı anadandır. Künyesi Ebû Yezîd’dir. 60 (m. 680) tarihinde vefât etti. Hz. Akil başlangıcından beri İslâm’a yakınlık duyuyordu. Ancak, Mekke’deki […]

Cafer Bin Ebu Talib

Allah’ ın Rahmeti bereketleri ve Selamı onun ve ehlinin üzerine olsun. Sevgili Peygamberimizin amcası Ebû Tâlib’in oğlu. Ebû Tâlib’in Tâlib, Akîl, Câ’fer ve en küçükleri hz. Ali olmak üzere dört oğlu vardı. hz. Câfer, rasûlullahın, daha Erkam’ın evine girip İslâm’ı yaymaya başlamadan önce müslüman olmuş; ikinci Hicret kâfilesine katılarak hanımı Esma binti Üveys ile birlikte […]

Hamza ibn Abdulmuttalib

Allah` ın rahmeti bereketleri ve selamı onun ve ehlinin üzerine olsun. Sevgili Peygamber’imizin amcası, Şehidlerin efendisi. Künyesi; Ebn Ya’la veya Ebû Ammâre; Lakabı; Esedullah (Allah’ın Aslanı)dır. Babası Abdulmuttalib, annesi Hâle’dir. Hz. Hamza, peygamberimizin amcalarının en küçüğüdür. Doğumdan bir kaç gün sonra, peygamberimizi emziren ebû lehebin câriyesi Süveybe, daha önceleri Hamza’yı da emzirmiş olduğundan, Hamza peygamberimizin […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.