Peygamber (s.a.a) ve Ehli-Beyt’ine (a.s) Salâvat Göndererek Yaptığı Dua

BismillahîrRahmanîrRahîm Allah’ım! Muhammed’e ve Ehli-Beyt’ine öncekiler zümresinde salât ve selam eyle. Muhammed’e ve EhliBeyt’ine sonrakiler zümresinde salât ve selam eyle. Muhammed’e ve Ehli-Beyt’ine yüce topluluk içerisinde salât ve selam eyle. Muhammed’e ve Ehli-Beyt’ine nebi ve resuller içerisinde salât ve selam eyle. Allah’ım! Muhammed’e -Allah’ın salât ve selamı ona ve Ehli-Beyt’ine olsun- yakınlık (ve şefaat), (yüce) […]

Allah’a Senayla Duanın Kabulü İçin Peygamber ve Ehli – Beyt’ini Vasıta Kıldığı Münacattaki Duası

BismillahîrRahmanîrRahîm Allah’ım! İbadetinde kusur ettiğimi ve birçok itaatte gevşeklik gösterdiğimi bildiğim halde huzurunda durmuş, ellerimi sana açmış bulunmaktayım. Kuşkusuz ki, eğer hayâ yolunu tutsaydım istekte bulunmaktan ve dua etmekten korkardım. Rabbim! Ancak senin aşırıya gidenleri kapına çağırdığını ve onlara güzel bir bağışlama ile sevap vaat ettiğini duyduğumda nidâna icabet etmek ve merhametlilerin en merhametlisinin şefkatine […]

Genişlik İstemek İçin Yaptığı Münacattaki Duası

BismillahîrRahmanîrRahîm Allah’ım! Gücün aşikâr oldu ve sana ait maddi bir tasvir zahir olmadı. Sana karşı cehalet gösterdiler veseni (evhamlarıyla) ölçtüler. Oysa (sana layık) ölçü, seni benzettikleri şeyden başkadır. Allah’ım! O halde ben, sana teşbih yoluyla ulaşmak isteyenlerden beriyim. Hiçbir şey senin gibi değildir. Seni asla idrak edemeyecekler. Seni tanısaydılar (veya tanımak isteseydiler), kendilerinde olan apaçık […]

Allah’a Hamd ve Şükürle Secde Halindeki Münacatı

BismillahîrRahmanîrRahîm Eğer sana itaat etmişsem hamd olsun. Eğer itaatsizlik edersem buna bir delilim olmaz. Yapmış olduğun iyilikte benim veya bir başkasının katkısı yoktur. Fenalık edersem bir mazeretim olmaz. Bana ulaşan her iyilik sendendir. Ey Kerim! Yeryüzünün doğusundaki ve batısındaki her erkek ve kadın mümini bağışla.

Allah’u Teâlâ’ya Hamd ve Şükür ile Yaptığı Münacattaki Duası

BismillahîrRahmanîrRahîm Allah’ım! İnen belaları, zararları, gelen sıkıntıları geri çevirmenden ve musibetleri bertaraf etmenden ve nimetlerin ardı ardınca genişlemesinden ötürü Sana hamd olsun. Rabbim! güzel bağışından, güzel imtihanından ve nimetlerinin azametinden ötürü Sana hamd olsun. Çok ihsanından, bol hayrından, kolayla yükümlü kılmandan ve zoru defetmenden ötürü Sana hamd olsun.Rabbim! az şükrü verimli kılıp çok mükâfat vermenden, […]

Allah’ın Zikri ve Hamd edilmesi Hakkında Yuşa’dan Rivayet Ettiği Dua

BismillahîrRahmanîrRahîm Kim sevaplarının daha kâmil bir teraziyle verilmesini ve Allah’ın onu nimetlendirdiği haklarını eda etmek istiyorsa her gün şöyle desin: Allah layık olduğu gibi noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd layık olduğu gibi Allah’a mahsustur. Vahdaniyet makamına layık olduğu gibi Allah’tan başka ilah yoktur. Allah layık olduğu gibi vasfedilemeyecek kadar yücedir. Allah’ın iradesi ve yardımı dışında bir […]

Her Ayın Onuncu ve On Birinci Gününde Allah’ın Tesbihi Üzere Duası

BismillahîrRahmanîrRahîm Nurun yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Karanlığın yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Suların yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Göklerin yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Yerlerin yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Rüzgârların ve bitkilerin yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Hayatın ve ölümün yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. Yerin ve çöllerin yaratıcısı Allâh, noksan sıfatlardan münezzehtir. […]

Sahife-i Rezeviye

ALİ B. MUSA ER-RIZA’YA SALÂT VE SELAM BismillahîrRahmanîrRahîm Allah’ım! Kendisinden razı olduğun ve yarattıklarından dilediğini onunla razı ettiğin Ali b. Musa Er-Rıza’ya salât ve selam eyle. Allah’ım! Onu yarattıklarına hüccet, emrini (velayetini) üstlenen, dininin yardımcısı ve kullarına şahit kıldığın gibi, gizlide ve açıkta kullarına nasihat ettiği, güzel öğüt ve hikmetle senin yoluna çağırdığı gibi sen […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.