Subhan Allah Zikri

BismillahîrRahmanîrRahîm Yarattıklarını gücüyle yaratan, hikmetiyle sağlamlaştıran ve onlardan her şeyi ilmiyle kendi yerine koyan, noksan sıfatlardan münezzehtir. Gözlerin hainliklerini ve kalplerin gizlediklerini bilen, bir benzeri olmayan, işiten ve gören Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah’ ın rahmeti, bereketleri ve Selamı onun ve soyunun üzerine olsun, imam Rıza’ya isnaden, atalarından ve imam Ali’den şöyle nakledilmiştir: Ne zaman […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.