İmam Seccadın Şamdaki Konuşması

İmam Seccadın hutbesi, Şamda peygamberimizin ehlibeytini ve imam Hüseyini tanıttığı bir konuşmadır. Rivayi kaynakların naklettiğine göre, yezid bin muaviyenin saray mollası, emri ile minbere çıkmış ve onu överek Beni Ümeyyeye salat ve selam göndermiş ve İmam Ali ve evlatlarına çirkin sözler söylemiştir. İmam Seccad ona cevap olarak bu konuşmayı yapmıştır. “Ey insanlar, bize altı şey […]

Allâh` a Sığınma

BismillâhirRahmânirRahîm Bismî Rabbîke ya Kerim.Allâhım sana hamd ile niyaz ederim ki Hû sensin, ekrem senden solur, zira yarattığın ve öğrettiğin, kabire tabi ettiğin, helak olmuş bu milleti bağışla, kerbelada bizi boynu bükük bırakmadığın gibi şu hal içindede yalnız bırakma. Yer yüzünü uçlarından eksilttiğin gibi ana vatanlarımız olan bu kanlı toprakları, bağrında yatan şahitler hatrına bağışla, […]

Genişlik İstemek ve Kederin Giderilmesi İçin Dua

İmam Rıza’ya (a.s) isnaden şöyle nakledilmiştir:Bir mesele hususunda kederliydim. Babam Ebu Cafer yanıma gelerek şöyle buyurdu: “Evladım, Allahadua et ve ey çok şefkatli ve çok merhametli olan” zikrini çok söyle.” Şahadet ederim ki, Allahtan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Sabahı, yarıp çıkaran; geceyi bir dinlenme zamanı, güneş ve ayı da bir hesap ölçüsü yapan […]

Sıkıntıların Defedilmesi İçin Yaptığı Dua

Allah’ım! Gerçekten günahlarım ve günahlarımın çokluğu, nezdindeki itibarımı yok etti, rahmetine layık olmama engel oldu ve mağfiretine müstahak olmaktan beni uzaklaştırdı. Eğer nimetlerine bağlılığım, duaya sarılışım ve benim gibi haddi aşanlara ve hatakârlara verdiğin vaat olmasaydı muhakkak ümitsizliğe düşerdim. Rahmetinden ümidini kesenlere şu sözünle vaatte bulundun: “Tarafımdan şöyle de: Ey kendi aleyhlerine aşırıya giden kullarım! […]

Helal Rızık Talebi İçin Yaptığı Dua

BismillâhirRahmânirRahîm Ahmet b. Muhammed b. Ebi Nasr’a isnaden şöyle nakledilmiştir: İmam Rıza’ya: “Sana feda olayım! Bana helal rızık vermesi için aziz ve celil Allaha dua et” dedim… İmam Rıza şöyle söyle, diye buyurdu:Allah’ım! Geniş rızkından istiyorum. Allah’ım! Şüphesiz ki senin seçimin arzulara ulaştırır…

Allaha Hamd ve Senadan Sonra Yağmur Talebi İçin Yaptığı Dua

BismillâhirRahmânirRahîm Allahım, ey Rabbim! Biz ehlibeytin hakkını sen yücelttin. Bu yüzden emrettiğin gibi bize tevessül ettiler.Fazlını ve rahmetini umdular. İhsanını ve nimetini beklediler. O halde onları faydalı, kapsayıcı, gecikmesiz ve zararsız bir şekilde suya doyur. Yağmurlarının başlangıcı buradan ayrılıp, evlerine, ikamet yerlerine dönmelerinin ardından olsun.

Afiyet ve Afiyete Karşılık Şükür İstemek İçin Yaptığı Dua

BismillâhirRahmânirRahîm İmam Rıza’ya isnat edilen bir hadiste şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Ali b. Hüseyin Kâbe’yi tavafeden bir adamın şöyle dediğini duydu: “Allah’ım! Senden sabır istiyorum.” Bunun üzerine adamın omzuna dokunarak: Bela istedin. Şöyle söyle, diye buyurdu:Allahım! Senden afiyeti ve afiyete karşılık şükretmeyi istiyorum

Afiyet İstemek İçin Yaptığı Dua

BismillâhirRahmânirRahîm Ya Allah! Ey afiyetin velisi, afiyeti sunan, afiyet veren, afiyet nimetini bahşeden, bana ve bütünyarattıklarına afiyeti lütfeden, dünya ve ahiretin Rahmanı ve ikisinin Rahimi! Muhammed ve ehlibeytinesalât ve selam eyle. Bizim için genişlik ve çıkış yolunu çabuklaştır. Bize afiyet ver, dünya ve ahirette afiyetin devamlılığını bahşet. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Peygamber ve Ehlibeytine Salâvat Hakkında

BismillâhirRahmanîrRahîm İmam Rıza’ya (a.s) isnat edilen bir hadiste şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Resulullaha şöyle sordular:Ya Resulullah! Size selam vermeyi biliyoruz. Ancak size salâvat nasıl gönderilir? Allah resulü şöyle buyurdu:Şunu deyin:Allah’ım! İbrahim ve soyuna ettiğin salât ve selam gibi, Muhammed ve ehlibeytine salât ve selam eyle.Şüphesiz sen beğenilen ve yücesin.

İkinci Kelâm

BismillahûlHakkulMübîn “Nimetini tamamlamak, izzetine teslim olmak ve gü­nahlarından korunmak için Allah’a hamd ederim. Yeterli­liğine olan ihtiyacımdan dolayı O’ndan yardım dilerim. Allah’ın hidayet ettiği sapmaz, kendisine düş­manlık eden kurtulamaz, kendisine yeterli olduğu kimse yoksul olmaz. O’na hamd etmek ölçülüp tar­tılan ve saklanıp korunan her şeyden daha üstündür. Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, tektir, ortağı […]

Birinci Kelâm

BismillahûlHakkulMübîn “Hamd Allah’a mahsustur ki övenler onu hakkıyla övemezler, sayıcılar nimetlerini sayamazlar, çalışıp çabala­yanlar hakkını eda edemezler. Yüce himmetler O’nu derk edemez, bahri ummana dalanlar O’na erişemez. O’nun sıfatlarının belli bir sınırı yoktur. Bir vasfı mevcut değildir. Sayılı bir vakti, uzatılmış, bir süresi yoktur. Yarattıklarını kudretiyle yaratmış, rüzgârları rahmetiyle estirmiş ve yarattığı yeryüzünü kayalarla perçinlemiştir. […]

Hayır Duası

BismillahîrRahmanîrRahîm. Allah’ ım ey umduğum, sevgili peygamberimize, onun pak ehline ve yolun üzere olan kullarına salat ve selam eyle ve beni güzel takdir ettiğin gibi ahlakımıda güzel eyle. Gözümden ve kulağımdan faydalandır. Fayda verecek bilgiyi öğret ve ilmimi artır, fayda vermeyen ilimden, korku duymayan kalpten, iki yüzlülükten, yalandan, küfürden, sıkıntılı yaşlılıktan, kabir azabından, fakirlik fitnesinden, […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.