49 Hücurât Sûresi

Medine’de inmiştir; 18 ayettir.
Bu sûre adını 4. ayetinde geçen odalar anlamındaki “hucurât” kelimesinden alır. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Hucurât Sûresi’ni her gece veya gündüz okursa, Muhammed (s.a.a)’in ziyaretçilerinden olur.” (bk. es-Safî Tefsiri, Sevabu’l-A’mal’dan naklen.) Bu sure bir kağıda yazılır. Kendisinde cin alameti bulunan kimse üzerinde taşırsa bu illet zail olur. Taşımaya devam edildikçe bir defa geri dönemez. Bir evin duvarına yazılır. Veya bir kağıda yazılıp evin duvarına konulursa, orada bulunduğu müddetçe oraya cin şeytan yaklaşamaz. Bir cam kap içerisine veya kağıda yazılıp sütü az ya da kesilmiş olan bir kadına içirilirse sütü çoğalır. Hamile bir kadının üzerine asılırsa cenin, bütün korkulan şeylerden emin ve muhafazada olur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Ey iman edenler! Allah’ın ve resulünün önüne geçmeyin! Allah’tan korkun! Allah gerçekten çok iyi duyan ve gereğince bilendir.
 2. Ey iman edenler! Seslerinizi o Peygamber’in sesinin üstüne yükseltmeyin! Kiminizin kiminize bağırarak konuştuğu gibi, onun huzurunda sözü yükseltmeyin! Yoksa siz hiç farkında olmadan amelleriniz eriyip gider.
 3. Allah resulünün huzurunda seslerini alçaltanlar var ya, onlar Allah’ın, gönüllerini takva için imtihan ettiği kişilerdir. Bir bağışlanma vardır onlar için, bir büyük ödül vardır.
 4. Odalarının arkasından sana seslenenlere gelince, onların çoğu aklını çalıştırmamaktadır.
 5. Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya dek sabretmiş olsalardı, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir.
 6. Ey iman sahipleri! Özü-sözü bozuk birisi size bir haber getirdiğinde, hemen delil arayın! Yoksa bilgisizlikle bir topluluğu suçlar da yapmış olduğunuza pişmanlık duyar hale gelirsiniz.
 7. Bilin ki, Allah’ın resulü içinizdedir. Eğer o çoğu işte size uysaydı, gerçekten zorlukla karşılaşır, sıkıntıya düşerdiniz. Ama Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz-söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir. Rüşte ermiş olanlar işte bunlardır;
 8. Allah’tan bir lütuf ve nimet olarak. Alîm’dir Allah, Hakîm’dir.
 9. Müminlerden iki zümre çarpışırlarsa, onların aralarında hemen barışı kurun! Eğer onlardan biri öteki aleyhine sınır tanımazlık edip saldırırsa, azgınlık edenle, Allah’ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer vazgeçerse, yine ikisi arasını adalet ve dürüstlükle sulh edin. Kuşkusuz, Allah adalette titiz davrananları sever.
 10. Şu bir gerçek ki, müminler sadece kardeştirler. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın ve Allah’tan sakının ki, size merhamet edilebilsin.
 11. Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir.
 12. Ey iman edenler! Zandan çok sakının! Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın! Gıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin! Sizden biri, ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bakın bundan iğrendiniz. Allah’tan sakının! Hiç kuşkusuz, Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır.
 13. Ey insanlar! Biz sizi, bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye sizi milletlere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seçkininiz, sakınılması gereken şeylerden en çok sakınanınızdır. Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır.
 14. Bedeviler: “İman ettik. ” dediler. De ki: “Siz iman etmediniz. Ancak ‘Müslüman’ olduk deyin. İman sizin kalplerinize girmemiştir. Eğer Allah’a ve resulüne itaat ederseniz Allah, yapıp ettiklerinizden hiçbir şey eksiltmez. Çünkü Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir. “
 15. Müminler ancak şu kimselerdir ki, Allah’a ve resulüne iman ederler; sonra hiçbir kuşkuya düşmezler ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda didinirler. İşte bunlardır, özü-sözü birbirine uyanlar.
 16. De ki: “Siz Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysaki Allah, gökte ne var, yerde ne var hepsini bilir. Allah her şeyi çok iyi bilmektedir. “
 17. İslam’a girmelerini senin başına kakıyorlar. De ki: “İslamınızı benim başıma kakmayın! Aksine, eğer özü-sözü doğru insanlarsanız, sizi imana kılavuzladığı için Allah hepinizi minnet borcu altına sokar. “
 18. Şu bir gerçek ki, Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah, yaptıklarınızı iyice görmektedir
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.