55 Rahmân Sûresi

Mekke’de inmiştir. Bazılarına göre sadece 29. ayeti Medine’de inmiştir. 78 ayettir.
Bu sûre Yüce Allah’ın isim veya sıfatlarından olan “er-Rahmân” kelimesiyle başladığı için bu adı almıştır. İmam Musa Kâzım (a.s)’dan Resulullah (s.a.a)’in şöyle buyurduğu nakledilmiştir: “Her şeyin bir gelini vardır. Kur’ân’ın gelini de Rahman Sûresi’dir.” (bk. Cevamiu’l-Cami Tefsiri.) Bu sûreyi okuma adabında, “Fe-bi-eyyi âlâi rebbikuma tukezziban”dan sonra “Lâ bi şey’in min âlâike rebbi ukezzib” (Rabbim! senin nimetlerinden hiçbirini yalanlamıyorum) demenin müstehap olduğu Resulullah (s.a.a)’den ve İmam Sadık (a.s)’dan nakledilmiştir ve böyle okumak için birçok mükâfat ve sevap nakledilmiştir. Bu mükâfatlar arasında, kişinin o gün eceli gelmiş olsa, şehit olarak ölmesi ve iki melek tarafından Allah’ın izni ile korunması da vardır.” (bk.Nuru’s-Sekaleyn Tefsiri.) Bu sure bir kağıt üzerine yazılıp gözünde sis ve bulanıklık olan bir kimse üzerinde taşırsa bu illet izale olur. Bir hanenin duvarına yazılırsa zararlı hayvanat ve haşarat o haneden uzak durur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. O Rahman,
 2. O öğretti Kur’an’ı,
 3. O yarattı insanı,
 4. O belletti ona beyanı.
 5. Güneş ve Ay. Hesaba bağlıdır herbirinin her şeyi.
 6. Çimen ve ağaç secde ediyorlar.
 7. Ve gök. Yükseltti onu. Ve koydu şaşmaz ölçüyü, mizanı.
 8. Azgınlık etmeyin ölçü ve tartıda, saptırmayın mizanı.
 9. Ölçüyü titizlikle, adaletle koruyun ve hüsrana araç yapmayın mizanı.
 10. Ve yerküre. Koydu onu toprakta yaşayacak yaratıklar için.
 11. Bir meyve var onda. Ve salkımlarla donatılmış hurma ağaçları.
 12. Çimli ve samanlı dâne ve hoş kokulu otlar vardır.
 13. Bu böyle iken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 14. İnsanı, pişirilmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı.
 15. Cini de ateşin dumansızından yarattı.
 16. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 17. İki doğunun Rabbi de O’dur, iki batının Rabbi de.
 18. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 19. Salmıştır iki denizi; buluşup kucaklaşıyorlar.
 20. Bir ayırıcı var aralarında; kendi sınırlarını aşmıyorlar.
 21. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 22. Çıkıyor onlardan inci ile mercan.
 23. Peki Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 24. Denizde koca dağlar gibi akıp giden o görkemli gemiler de O’nundur.
 25. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 26. Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır.
 27. Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.
 28. Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 29. Göklerde ve yerde kim varsa O’ndan ister. O, her an yeni bir iş ve oluştadır.
   “Peygamber (s.a.a)’den şöyle nakledilmiştir: “Günahı bağışlamak, sıkıntıyı gidermek ve bir topluluğu yükseltip diğerini alçaltmak Onun işindendir. (şanındandır)” (bk. Mecmau’l-Beyan Tefsiri.)
 30. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 31. Ey insan ve cin toplulukları! Sizinle de meşgul olacağız.
 32. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 33. Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse, hadi geçin gidin. Bilgi ve güç dışında bir şeyle geçip gidemezsiniz!
 34. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 35. İkinizin de üzerine ateşten bir alev ve erimiş bakır gönderilir de başarılı olamazsınız.
 36. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 37. Gök yarılarak, eriyip kızarmış yağ gibi bir gül haline geldiği zaman,
 38. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
 39. O gün günahlarından ne cin sorguya çekilir ne de insan.
 40. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
 41. Suçlular, yüzlerinden tanınır da yakalanırlar perçemlerinden ve ayaklarından.
 42. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayacaksınız yalan?
 43. İşte bu, günahkârların yalanlayıp durdukları cehennemdir.
 44. Onlar, onunla kaynar su arasında dolaşırlar.
 45. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 46. Rabbinin makamından korkan kimseye iki cennet var.
 47. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayabilirsiniz yalan?
 48. İkisi de çeşit çeşit bitkilerle doludur.
 49. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 50. O cennetlerde iki nehir var, kaynayıp akan.
 51. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 52. O cennetlerde iki çift var her meyvadan.
 53. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 54. Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar. İki cennetin meyveleri elle alınacak kadar yakındır.
 55. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 56. O cennetlerde, bakışlarını eşlerine dikmiş öyle dilberler vardır ki, daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.
 57. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 58. Sanki yakut onlar, sanki mercan…
 59. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 60. İhsanın karşılığı sadece ihsan…
 61. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 62. İkisinden başka, iki cennet daha var.
 63. Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
 64. İkisi de yeşil mi yeşil…
 65. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 66. İkisinde de iki kaynak var, sürekli fışkıran.
 67. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 68. İkisinde de meyve, hurma ve nar var.
 69. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 70. İçlerinde iyi mi iyi, güzel mi güzel hanımlar var.
 71. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 72. Çadırlar içinde bekletilen huriler var.
 73. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 74. Daha önce onları ne cin kirletmiştir ne de insan.
 75. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 76. Yeşil yastıklarda, emsalsiz döşekler üzerinde yatarlar yan.
 77. Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan?
 78. İkram ve kudret sahibi Rabbinin ismi öyle yüce ki…
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.