61 Saff Sûresi

Medine’de inmiştir; 14 ayettir.
Bu sûre adını 4. ayetinde geçen “saflar halinde” anlamına gelen “Saffen” kelimesinden almaktadır. İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Saff Sûresi’ni okur ve onu okumayı farz ve nafile namazlarında âdet edinirse, Allah onu meleklerinin ve mürsel peygamberlerinin safında yerleştirir.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure yolculuk esnasında okunmaya devam edilirse, yolculuk dönene dek hastalıktan, kaza ve beladan muhafazada olunur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah’ı tespih etmiştir. Azîz’dir O, Hakîm’dir.
 2. Ey iman sahipleri! Yapmayacağınız şeyi neden söylüyorsunuz?
   Hişam b. Salim şöyle nakleder: İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle dedi: “Müminin mümin kardeşine vaadi, kefareti olmayan adaktır. Kim vaadine muhalefet ederse, ilk olarak Allah’a karşı çıkmış ve O’nun gazabına kendisini konu yapmıştır. İşte bu, Allah’ın şu sözüdür: “Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız bir şeyi söylemeniz, Allah katında büyük bir gazaba yol açar.” (el-Kâfî, c.2, s.363.)
 3. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah katında büyük bir günahtır.
 4. Allah kendi yolunda, duvarları birbine perçinlenmiş bir bina gibi, saf bağlıyarak çarpışanları sever.
 5. Hani, Mûsa, toplumuna şöyle demişti: “Ey toplumum! Benim size gönderilen Allah elçisi olduğumu bilip durduğunuz halde, beni neden incitiyorsunuz?” Onlar bozulup sapınca Allah da onların kalplerini eğriltti. Çünkü Allah, sapıklardan oluşmuş bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.
 6. Meryem oğlu İsa’nın da şöyle dediğini hatırla: “Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim. Benden önce Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim.” Fakat İsa’nın müjdelediği elçi onlara apaçık deliller getirdiğinde: “Bu, katıksız bir büyüdür!” dediler.
 7. Allah’a teslim olmaya çağrılıp durduğu halde, yalanlar düzerek Allah’a iftira edenden daha zalim kim vardır? Allah, zulme bulaşmış kişiler topluluğunu doğruya ve güzele iletmez.
 8. İstiyorlar ki, ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürsünler. Ama Allah, küfre batanlar hoş görmeseler de nurunu tamamlayacaktır.
 9. Resulünü hidayet ve hak dini getirmek üzere o gönderdi ki, ortak koşanlar hoşlanmasa bile, onu tüm dinlerden üstün kılsın.
 10. Ey iman sahipleri! Dikkatlerinizi, sizi korkunç bir azaptan kurtaracak bir ticarete çekeyim mi:
 11. Allah’a ve onun resulüne inanır, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla didinirsiniz. İşte bu, sizin için en hayırlısıdır; eğer bilirseniz.
 12. Günahlarınızı affeder ve sizi, altından nehirler akan bahçelere, sürekli cennetlerdeki temiz-bereketli barınaklara yerleştirir. İşte bu en büyük başarıdır.
 13. Seveceğiniz daha başka şeyler de var: Allah’tan bir yardım, çok yakın bir fetih… İman sahiplerine müjde ver!
 14. Ey iman sahipleri! Allah’ın yardımcıları olun! Hani, Meryem oğlu İsa, havarilere: “Allah’a gidişte benim yardımcılarım kimdir?” demişti de, havariler: “Biz, Allah’ın yardımcılarıyız!” cevabını vermişlerdi. Bunun ardından, İsrailoğullarından bir zümre iman etmiş, bir zümre de küfre sapmıştı. Nihayet biz, iman sahiplerini düşmanlarına karşı güçlendirdik de onlar üstün geldiler.
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.