72 Cin Sûresi

Mekke’de inmiştir; 28 ayettir.
Cinlerle ilgili olayı anlattığı için Cin Sûresi olarak adlandırılmıştır. Bu sure bir yerde okunursa orada bulunan cinlerin kaçmasına sebeb olur. Bu sure bir zalime okunursa ondan muhafazada ve korunmada olunur. Bir mal veya meta üzerine okunursa her türlü afetten muhafazada olur. Hapse düşen biri okumaya devam ederse tez zamanda kurtulur.Esir düşen biri okumaya devam ederse sağ salim kurtulup ailesine döner.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.De ki: “Cinlerden bir topluluğun dinleyip şunu söyledikleri bana vahyolundu: ‘Gerçekten biz, hayranlık verici bir Kur’an dinledik.”
2.”Doğruya ve hayra kılavuzluyor. Biz de inandık ona. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.”
3.”Rabbimizin kudreti çok yücedir. O, ne bir dişi dost edinmiştir ne de bir çocuk.”
4.”Doğrusu, bizim beyinsiz, Allah hakkında saçma lakırdı ediyormuş.”
5.”Biz sanmıştık ki, ne insanlar ne de cinler Allah hakkında asla yalan söylemezler.”
6.”Gerçek şu ki, insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklık ve azgınlığını artırırlardı.”
7.”Onlar, tıpkı sizin sandığınız gibi, Allah’ın hiç kimseyi asla diriltmeyeceğini sanmışlardı.”
8.”Biz göğe gerçekten dokunduk da onu titiz ve güçlü bekçilerle ve kayıp giden ışınlarla doldurulmuş bulduk.”
9.”Biz eskiden, onun, dinlemek için oturulan yerlerinde otururduk. Ama şu anda kim dinlemeye kalksa kendisini gözetleyen bir ışık bulur.”
10.”Doğrusu, bilmiyoruz, yeryüzündeki şuurlulara şer mi istendi, yoksa Rableri onlar için doğru ve güzel olanı mı istemiştir.”
11.”Şu da bir gerçek ki, bizden hayra yönelenler vardır; ama bizden, başka türlü olanlar da vardır. Dilim dilim yollar olmuşuz biz.”
12.”Ve biz şunu sezdik: “Biz yeryüzünde Allah’ı asla âciz bırakamayız; kaçarak da onu âciz bırakamayız.”
13.”Biz, doğruya ve güzele kılavuzlayanı dinleyince, ona inandık. Rabbine inanan kişi ne hakkının eksik verilmesinden korkar ne de tecavüze uğrayıp kuşatılmaktan.”
14.”Nihayet, bizden Allah’a teslim olanlar da var, haksızlığa sapıp çizgiden çıkanlar da var. Allah’a teslim olanlar, işte onlar, doğruyu ve hayrı aramışlardır.
15.”Haksızlığa sapanlar ise cehenneme odun olmuşlardır.”
16.Eğer yolda, kıvamında yürüselerdi, onları bol bir su ile suvarırdık,
17.Ki onları, onun içinde imtihan edelim. Kim Rabbinin Kur’an’ın dan yüz çevirirse Rabbi onu, gittikçe yükselen bir azaba sokar.
18.Hiç kuşkusuz, secdeler Allah içindir. O halde, Allah ile birlikte bir başkasına yakarmayın.
19.Allah’ın kulu kalkmış O’na yakarırken, onlar onun üzerine keçeleşir gibi üşüşüyorlardı.
20.De ki: “Ben ancak Rabbime yakarırım. Ve hiç kimseyi O’na ortak koşmam.”
21.De ki: “Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim.”
22.De ki: “Allah’tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O’nun dışında bir sığınak da asla bulamam!”
23.”Ancak Allah’tan bir tebliğ ve O’nun mesajlarından bir şeyler sunabilirim.” Allah’a ve O’nun resulüne isyan edenler için cehennem ateşi vardır. Uzun süre orada kalacaklardır.
24.Sonunda, onlar kendilerine vaat edileni gördüklerinde, yardımcı bakımından daha zayıf kim, sayı bakımından daha az kim, bileceklerdir.
25.De ki: “Bilmiyorum, size vaat edilen şey yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyacaktır?”
26.Gaybı bilendir O. Gaybı konusunda hiç kimseyi yardımcı yapmıyor.
27.Seçtiği bir elçi müstesna. Çünkü O, resulünün önünden ve arkasından gözetleyiciler yürütür.
28.Ki onların, Rablerinin elçiliklerini hedefine tam ulaştırdıklarını bilsin. Allah, onların katında bulunan şeyleri kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıya bağlamıştır

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.