78 Nebe’ Sûresi

Mekke’de inmiştir; 40 ayettir.
Bu sûrenin Nebe’ Sûresi diye isimlendirilişi bu kelimenin 2. ayetinde yer aldığı içindir. Mecmau’l-Beyan Tefsiri’ne göre bu sûreye “Mu’serat” ve “Tesaul” Sûreleri de denir. Yine Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerde “Amme Yetesaelûn” Sûresi diye anılır. “Amme” Sûresi de denilmiştir. İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Amme Yetesaelûn Sûresi’ni okursa ve bu sûreyi her gün okumayı âdet edinirse, yıl bitmeden önce Allah’ın izniyle Beytüllah’ı ziyaret eder.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure uykunun gelmemesi için okunursa o gece hiç uyku gelmez. Gece yolculuk yapan biri okursa her türlü kaza ve beladan emin ve muhafazada olur. Bu sure bir kağıda yazılıp yastığın altına konulursa orada uyuyan kimseye bit pire gibi zararlı haşaratlar yaklaşamaz. Yazılıp kola asılırsa çok büyük bir kuvvet ve güç sahibi olunur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Hangi şeyden sorup duruyorlar birbirlerine?
 2. O büyük haberden mi?
 3. Ki onda tartışma içindedirler.
 4. Hayır, sandıkları gibi değil! Yakında bilecekler.
 5. Hayır, hayır! Düşündükleri gibi değil, yakında bilecekler.
 6. Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?
 7. Dağları birer kazık yapmadık mı?
 8. Sizleri çiftler olarak yarattık.
 9. Sizin uykunuzu bir dinlenme bir tür ölüm yaptık.
 10. Geceyi bir giysi yaptık.
 11. Gündüzü, geçim için çalışma zamanı yaptık.
 12. Üstünüzde yedi aşınmaz kurduk.
 13. Bir de parıl parıl parlayan kandil yerleştirdik.
 14. Sıkarak su çıkaranlardan şarıl şarıl bir su indirdik,
 15. Ki çıkaralım onlardan dâneler ve otlar;
 16. Ve içiçe girmiş bağlar-bahçeler.
 17. Hiç kuşkusuz, o ayırma ve hüküm günü kesin olarak belirlenmiştir.
 18. Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.
 19. Gök açılmış, kapı kapı oluvermiştir.
 20. Dağlar yürütülmüş, bir serap oluvermiştir.
 21. Cehennem, bir gözetleme yeri olmuştur.
 22. Azgınlar için bir barınak.
 23. Devirlerce kalacaklardır içinde.
 24. Ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
 25. Sadece kaynar su, atık su,
 26. Çok uygun bir karşılık olarak.
 27. Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı.
 28. Ayetlerimizi pervasızca yalanlamışlardı.
 29. Oysaki biz, her şeyi iyiden iyiye sayıp kitaplaştırmıştık.
 30. “Hadi, tadıverin! Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız.”
 31. Takva sahipleri için bir kurtuluş ve bir zafer vardır.
 32. Sulak bahçeler, bağlar, üzümler,
 33. Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar,
 34. Dopdolu kadehler vardır.
 35. Orada ne bir boş söz duyarlar ne de bir yalan.
 36. Rabbinden bir ödül, tam kıvamında bir bağış.
 37. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman’dır. O’nun huzurunda söze cüret edemezler.
 38. O gün, Rûh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahman’ın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen, doğruyu söyler.
 39. İşte budur hak olan gün! Artık dileyen, Rabbine varacak bir yol tutsun!
 40. Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: “Keşke toprak olsaydım!”
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.