85 Burûc Sûresi

Mekke’de inmiştir; 22 ayettir.
Bu sure yazılıp yeni doğan bir bebeğin üzerine asılırsa kolay ve rahatça süt emer. Sağlığı ve sıhhati yerinde olur.Bu sure yatağa girildiğinde okunursa sabaha kadar koruma ve muhafazada olunur.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.Yemin olsun o burçlarla dolu göğe,
2.O vaat olunan güne,
3.Tanıklık edene, tanıklık edilene,
4.Ki gebertildi o kamçıları hendek gibi iz bırakan herifler,
5.O tutuşturulan ateşin adamları,
6.Onlar onun başında oturmuşlardı.
7.Ve hepsi, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.
8.Onlardan sadece, Azîz ve Hamîd Allah’a iman ettikleri için öc alıyorlardı.
9.O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.
10.Şu bir gerçek ki, inanan erkeklerle inanan kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmemiş olanlar için, cehennem azabı vardır. Onlar için yangın azabı da vardır.
11.İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince onlar için, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı işte budur.
12.Hiç kuşkusuz, Rabbinin çarpışı çok şiddetlidir.
13.İlk yaratan da O’dur, tekrar yaratan da O’dur!!
14.Gafûr O’dur, Vedûd O!
15.Arşın sahibidir; Mecîd’dir, şanı yüce olandır!
16.İstediğini hemen yapandır.
17.Geldi mi sana orduların haberi?
18.Yani Firavun ve Semûd’un?
19.Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.
20.Allah ise onları arkalarından kuşatmış bulunuyor.
21.İş onların iddialarının aksinedir! O, çok yüce bir Kur’an’dır.
22.Korunmuş bir Levh-i Mahfûz’dadır.

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.