87 A’lâ Sûresi

Mekke’de inmiştir; 19 ayettir.
Bu sure ağrıyan bir kulak üzerine okunursa ağrıyı giderir ve izale eder. Basur için okunursa izale eder. Şişkinlik üzerine okunursa iniştirir, ağrısını izale eder.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Rabbinin o Al’a,o yüce adını tespih et!
 2. O ki yarattı, düzene koydu,
 3. O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.
 4. O ki otlağı çıkardı,
 5. Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.
 6. Seni sana okutacağız da artık unutmayacaksın.
 7. Allah’ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.
 8. Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız.
 9. Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat!
 10. İçine ürperti düşen, öğüt alacaktır.
 11. İçi kararmış bedbaht ise ondan kaçınacaktır.
 12. En büyük ateşe girer o.
 13. Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur.
 14. Benliğini arındıran, kurtuluşa gerçekten ermiştir.
 15. Rabbinin adını anmış, namaz kılmıştır o..
 16. Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz.
 17. Oysaki sonraki hayat daha mutlu, daha kalıcıdır.
 18. Hiç kuşkusuz, bu Kur’an, ilk sayfalarda da elbette vardır.
 19. İbrahim’in ve Mûsa’nın sayfalarında.
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.