96 Alak Sûresi

Mekke’de inmiştir; 19 ayettir.
İmam Sadık (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim gündüzünde veya gecesinde İkra’ Bi’smi Rebbike Sûresi’ni okur ve o gün veya o gece ölürse, şehit olarak ölür ve Allah onu şehit olarak diriltir; ya da Resulullah (s.a.a) ile birlikte Allah yolunda kılıç sallamış gibi olur.” (bk. el-Kâfî.) Bu sure denizdeyken okunmaya devam edilirse emin ve muhafazada olunur. Sağ salim sefer tamamlanır.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

 1. Yaratan Rabbinin adıyla oku
 2. İnsanı, ilişip yapışan bir sudan yarattı.
 3. Oku! Rabbin Ekrem’dir, en büyük cömertliğin sahibidir.
 4. O’dur kalemle öğreten!
 5. İnsana bilmediğini öğretti.
 6. İş, sanıldığı gibi değil! İnsan gerçekten azar:
 7. Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.
 8. Oysaki, dönüş yalnız Rabbinedir!
 9. Gördün mü o yasaklayanı,
 10. Bir kulu namaz kılarken;
 11. Gördün mü! Ya o iyilik ve doğruluk üzere ise?!
 12. Ya o, takvayı emrediyorsa!
 13. Gördün mü! Ya şu yalanlamış, sırt dönmüşse!
 14. Bilmedi mi ki Allah gerçekten görür!
 15. İş, sandığı gibi değil! Eğer vazgeçmezse yemin olsun, o alnı mutlaka tutup sürteceğiz!
 16. O yalancı, o günahkâr alnı.
 17. Hadi çağırsın derneğini
 18. Biz de çağıracağız zebanileri!
 19. Sakın, sakın! Ona boyun eğme; secde et ve yaklaş!

Veşşa şöyle nakleder: İmam Rıza’dan şöyle dediğini işittim: “Kulun Allah’a en yakın olduğu hâli, secdede olduğu zamandır. Nitekim aziz ve celil Allah şöyle buyurmuştur: (Allah’a) secde et ve (O’na) yaklaş.” (el-Kâfî, c.3, s.264.)

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.