98 Beyyine Sûresi

Medine’de inmiştir; 8 ayettir.
İmam Muhammed Bâkır (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim Lem Yekun (Beyyine) Sûresi’ni okursa, şirkten uzak olur ve Muhammed’in dinine getirilir, Allah onu mümin olarak diriltir ve kolayca hesaba çeker.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) Bu sure yazılıp üstte taşınırsa çarpıntı illetini izale eder. Yazılıp beyaz illetine mübtela olan bir kimsenin üzerine asılır ve suyu da içirilirse, bu illet zail olur. Bu surenin suyu hamile tarafından içilirse çok fayda verir. Gıda zehirlenmesi gibi benzeri illetlerden emin olur. Şişlikler için yazılırsa bütün şişlikleri izale eder.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

  1. Ehlikitap’tan küfre sapanlarla müşrikler, kendilerine açık kanıt gelinceye kadar çözülüp ayrılacak değillerdi.
  2. Allah tarafından gönderilen, tertemiz sayfalar okuyan bir resul gelinceye dek.
  3. O sayfalar içindedir dosdoğru-eskimez kitaplar.
  4. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık delil geldikten sonradır ki parçalanıp bölündüler.
  5. Oysaki onlara, dini yalnız O’na özgüleyerek, dosdoğru yürüyen kişiler halinde sadece Allah’a ibadet etmeleri, namazı yerine getirmeleri, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte budur doğru, eskimez ve aşınmaz din.
  6. Ehlikitap’ın küfre sapanlarıyla müşrikler, içinde sürekli kalıcılar olarak cehennem ateşindedirler. İşte onlardır yaratılmışların en şerlisi.
  7. İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, işte onlardır yaratılmışların en hayırlısı.
  8. Onların, Rableri katındaki ödülleri, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Sürekli kalacaklardır orada. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu, içi ürpererek Rabbine saygı duyan kişi içindir.
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.