99 Zilzâl Sûresi

Medine’de inmiştir; 8 ayettir.
İmam Sadık (a.s)’dan şöyle dediği nakledilmiştir: “İza Zulzilet Sûresi’ni okumaktan usanmayın. Kimin nafile namazlarındaki kıraati bu sûre olursa, Allah onu asla depreme yakalatmaz; deprem, yıldırım ve dünyanın afetlerinden hiçbir afetle de ölmez. Öldüğünde de cennete götürülmesine emredilir. Allah azze ve celle ona şöyle der: Ey kulum! Sana cennetimi mubah kıldım; neresinde istersen, engelsiz ve yasaksız olarak oraya yerleş.” (bk. Sevabu’l-A’mal.) el-Kâfî’de de bu hadis, daha geniş bir içerikle yer almıştır. Bu sure okunup kendisinden korkulan bir sultanın ya da hakimin huzuruna girilirse makamı sallanır. Hiç bir zarar ve ziyan görmeden çıkılır. Hiç kullanılmamış yeni bir leğen içine bu sure yazılır. Üzerine su konulup yüz yıkanırsa üç gün içinde yüzde değişmeler gözlenir. Herkesin kendini bakmaktan alıkoyamayacağı bir hale gelir. Her gören sever, herkese şirin görünür.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1.Yerküre, o sarsıntıyla sarsıldığı zaman,
2.Ve toprak, ağırlıklarını çıkardığı zaman,
3.Ve insan: “Ne oluyor buna?” dediği zaman,
4.İşte o gün yerküre, tüm haberlerini anlatır.
5.Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
6.O gün insanlar, yapıp ettikleri kendilerine gösterilsin diye kümeler halinde ortaya fırlayacaklardır.
7.Artık, kim bir zerre miktarı hayır üretmişse onu görür.
8.Ve kim bir zerre miktarı şer üretmişse onu görür.

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.