Afiyet ve Afiyete Karşılık Şükür İstemek İçin Yaptığı Dua

BismillâhirRahmânirRahîm

İmam Rıza’ya isnat edilen bir hadiste şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Ali b. Hüseyin Kâbe’yi tavaf
eden bir adamın şöyle dediğini duydu:

“Allah’ım! Senden sabır istiyorum.” Bunun üzerine adamın omzuna dokunarak:

Bela istedin. Şöyle söyle, diye buyurdu:
Allahım! Senden afiyeti ve afiyete karşılık şükretmeyi istiyorum

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.