Allah’ın Zikri ve Hamd edilmesi Hakkında Yuşa’dan Rivayet Ettiği Dua

BismillahîrRahmanîrRahîm

Kim sevaplarının daha kâmil bir teraziyle verilmesini ve Allah’ın onu nimetlendirdiği haklarını eda etmek istiyorsa her gün şöyle desin:

Allah layık olduğu gibi noksan sıfatlardan münezzehtir. Hamd layık olduğu gibi Allah’a mahsustur. Vahdaniyet makamına layık olduğu gibi Allah’tan başka ilah yoktur. Allah layık olduğu gibi vasfedilemeyecek kadar yücedir. Allah’ın iradesi ve yardımı dışında bir güç yoktur. Allah’ın salât ve selamı Muhammed ve ehl-i beyt’ine olsun. Arap ve haşimî olan peygambere. Allah’ın salât ve selamı bütün resullere ve nebilere, Allah hoşnut olana dek olsun.

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.