Allah’u Teâlâ’ya Hamd ve Şükür ile Yaptığı Münacattaki Duası

BismillahîrRahmanîrRahîm

Allah’ım! İnen belaları, zararları, gelen sıkıntıları geri çevirmenden ve musibetleri bertaraf etmenden ve nimetlerin ardı ardınca genişlemesinden ötürü Sana hamd olsun. Rabbim! güzel bağışından, güzel imtihanından ve nimetlerinin azametinden ötürü Sana hamd olsun.

Çok ihsanından, bol hayrından, kolayla yükümlü kılmandan ve zoru defetmenden ötürü Sana hamd olsun.
Rabbim! az şükrü verimli kılıp çok mükâfat vermenden, ağır yükü omuzlarımdan kaldırmandan, mazereti zora koşmadan kabul etmenden, ağır taahhüdü kaldırmandan, engebeli durumları kolaylaştırmandan ve işlerin kopup ayrılmasına mâni olmandan ötürü Sana hamd olsun.

Geri çevrilmiş beladan, çok ihsandan, korkulan şeyin defedilmesinden ve azgın nefis devesinin ram edilmesinden ötürü Sana hamd olsun. Yükümlülüğün azlığından, kolaylığın çokluğundan, zayıfın güçlü kılınmasından ve hüzünlüye yardımından dolayı Sana hamd olsun.

Mühletinin genişliğinden, lütfunun devamlılığından, kıtlığı bertaraf etmenden, övülesi işlerinden ve nimetlerinin ardı ardınca gelmesinden ötürü Sana hamd olsun. Cezalandırmakta acele etmemekten, bir anda azap göndermemekten, dönüş yollarının kolaylığından, bulutlardaki yağmurun yağmasından ötürü Sana hamd olsun. Şüphesiz ki Sen, çokça nimet veren ve çokça bahşedensin.

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.