1 Fâtiha Sûresi

(Mekke’de inmiştir; 7 ayettir.) (Bu sûreye başlangıç anlamında el-Fâtiha, Kur’ân’ın başlangıcı anlamında Fâtıhatu’l-Kitab denilmiştir. Yine ikinci ayeti Allah’a hamd ile başladığı için Hamd ve yedi ayetten oluşup iki defa indiğinden Seb’u’l-Mesani diye adlandırılmıştır.) Rahman ve Rahîm Allah’ın adıyla… Hamt, âlemlerin Rabbi Allah’adır. Rahman’dır, Rahîm’dir O. Din gününün Mâlik’idir O… Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız […]

2 Bakara Sûresi

(Medine’de inmiştir; 286 ayettir.)(Bu sûrenin 67-73 ayetlerinde İsrailoğulları’nın bir inek boğazlaması kıssası anlatıldığından sûreye Bakara (inek) adı verilmiştir.) Her kim bu sureyi yazar ve üzerinde taşırsa, o kimseden bütün ağrı ve sızılar zail olur. Bu sure yazılır, küçük bir çocuğun boynuna asılırsa ondan ağrılar zail olur. Cin, ümmü sübyan gibi zarar vericilerden emin olur, onlardan […]

3 Al-i İmrân Sûresi

Medine’de inmiştir; 200 ayettir. Bu sûre, 33. ayetinde İmran soyundan söz edildiği için İmran soyu anlamına gelen “Âl-i İmrân” adını almıştır. Bu sure zaferanla yazılıp hamile kalmak isteyen kadının üzerine asılırsa Allahın izniyle hamile kalır. Geçim ve maşiyetinde zorluk olan bir kimse bunu taşırsa, Allahu teala ona kolaylık ve bol rızık verir. Elif, Lâm, Mîm. […]

4 Nisâ Sûresi

Medine’de inmiştir; 176 ayettir. Kadınlarla ilgili şer’î ahkâm ve diğer konular bu sûrede açıklandığı için sûreye kadınlar anlamına gelen “Nisâ” adı verlmiştir. İmam Emirü’l-Müminin Ali (a.s)’ın şöyle dediği nakledilmiştir: “Kim her hafta Nisa Sûresi’ni okursa, kabrin sıkmasından korunmuş olur.” (bk. el-Ayyaşî Tefsiri) Bu sure yazılıp kırk gün bir eve konulur. Kırk günün sonunda dışarıda evin […]

5 Mâide Sûresi

Medine’de inmiştir; 120 ayettir. Sadece 3. ayetin “Bugün dininizi size kâmil kıldım ve nimetimi size tamamladım ve din olarak İslam’ı size seçtim.” kısmı, Veda Haccı’nda Gadir-i Humm’da inmiştir. Bu sûre, 112-115 ayetlerinde Hz. İsa (a.s)’ın duasıyla gökten, içinde yemekler bulunan bir sofra indiğini anlatıldığı için sofra anlamına gelen “mâide” adını almıştır. Bu sure yazılıp bir […]