Birinci Kelâm

BismillahûlHakkulMübîn “Hamd Allah’a mahsustur ki övenler onu hakkıyla övemezler, sayıcılar nimetlerini sayamazlar, çalışıp çabala­yanlar hakkını eda edemezler. Yüce himmetler O’nu derk edemez, bahri ummana dalanlar O’na erişemez. O’nun sıfatlarının belli bir sınırı yoktur. Bir vasfı mevcut değildir. Sayılı bir vakti, uzatılmış, bir süresi yoktur. Yarattıklarını kudretiyle yaratmış, rüzgârları rahmetiyle estirmiş ve yarattığı yeryüzünü kayalarla perçinlemiştir. […]

İkinci Kelâm

BismillahûlHakkulMübîn “Nimetini tamamlamak, izzetine teslim olmak ve gü­nahlarından korunmak için Allah’a hamd ederim. Yeterli­liğine olan ihtiyacımdan dolayı O’ndan yardım dilerim. Allah’ın hidayet ettiği sapmaz, kendisine düş­manlık eden kurtulamaz, kendisine yeterli olduğu kimse yoksul olmaz. O’na hamd etmek ölçülüp tar­tılan ve saklanıp korunan her şeyden daha üstündür. Şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, tektir, ortağı […]

Allah’ın azameti hakkında…

BismillâhirRahmânirRahîm “O’nun hükmü kesin ve hikmet esasıncadır. O’nun rızası eman ve rahmettir. İlimle hükümverir, hilimle affeder. Rabbim Aldığın ve verdiğin şeylere hamd olsun. Verdiğin afiyet ve belalara hamd olsun. Senien güzel şekilde razı edecek, sana en sevimli gelecek, senin katında en makbul olacakhamdla sana hamd ederim. Yarattığın şeyleri dolduracak, istediğin makama ulaşacak birhamd! Senden gizli […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermektedir.