Sahife-i Seccadiye’nin 1. Duası

Yüce Allah’a Hamd ve Sena “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaHamd Allah’a ki ilkdir, O’ndan önce bir ilk yoktur; sondur, O’ndan sonra bir son yoktur. Gözler O’nu görmekten, tahayyüller (vehimler) O’nu nitelemekten âcizdir.Kudretiyle dilediği gibi yepyeni bir yaratık meydana getirdi. Sonra onları irade ettiği yola koydu, sevgisi yolunda ilerleyebilmelerini sağladı. Öne geçirdiğini ertelemeye, ertelediğini önce geçirmeye […]

 Pdf İndir

Sahife-i Seccadiye’nin 2. Duası

Muhammed ve Âline Salat “Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla Ve hamd Allah’a ki, ne kadar büyük olursa olsun hiçbir şey karşısında âciz kalmayan ve ne kadar ince ve zarif olursa olsun hiçbir şeyi gözden kaçırmayan kudretiyle, -Allah’ın salatı ona ve soyuna olsun- peygamberi Muhammed ile eski ümmetlere ve geçmiş asırlara değil, bize minnet koydu; böylece […]

 Pdf İndir

Sahife-i Seccadiye’nin 3. Duası

Arşı Taşıyan Meleklere Salat “Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla Allah’ım, seni tesbih etmekten bıkmayan, seni kutsamaktan usanmayan, sana ibadet etmekten yorulmayan, emrini imtisalde ciddiyetle çalışıp ihmalkârlık etmeyen, sana olan iştiyaklarından asla gaflete düşmeyen, Arşının taşıyıcılarına; kirpik kırpmadan izninin ve emrinin gelmesini bekleyen, (emrin gelince de) Sur’a üfleyerek kabir rehinleri olan baygınları ayıltacak Sur sahibi İsrafil’e; […]

 Pdf İndir

Sahife-i Seccadiye’nin 4. Duası

Peygamberleri Tasdik Edenlere Salat “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, yeryüzü ehlinden peygamberlere tabi olanları; düşmanlar yalanlamalarıyla peygamberlere karşı çıktıkları zaman peygamberleri gıyaben (kalben) doğrulayanları; iman hakikatleriyle onlara gönül verenleri; -Allah’ın salat ve selamı ona ve soyuna olsun- Adem’den Muhammed’e kadar her asır ve zamanda o asrın insanları için delil olarak gönderdiğin -hepsine selam olsun- hidayet […]

 Pdf İndir

Sahife-i Seccadiye’nin 5. Duası

Kendisi ve Özel Dostları Hakkındaki Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaEy azametinin şaşılacak harikaları bitmek bilmeyen (yüce Allah), Muhammed ve âline salat eyle ve bizi azametin hakkında eğriliğe sapmaktan koru. Ey saltanatının süresi sona ermeyen (yüce Allah), Muhammed ve âline salat eyle ve boyunlarımızı ceza ve ukubetinden azat et. Ey rahmetinin hazineleri tükenmeyen (yüce Allah), […]

 Pdf İndir