Sahife-i Seccadiye’nin 1. Duası

Yüce Allah’a Hamd ve Sena “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaHamd Allah’a ki ilkdir, O’ndan önce bir ilk yoktur; sondur, O’ndan sonra bir son yoktur. Gözler O’nu görmekten, tahayyüller (vehimler) O’nu nitelemekten âcizdir.Kudretiyle dilediği gibi yepyeni bir yaratık meydana getirdi. Sonra onları irade ettiği yola koydu, sevgisi yolunda ilerleyebilmelerini sağladı. Öne geçirdiğini ertelemeye, ertelediğini önce geçirmeye […]

Sahife-i Seccadiye’nin 2. Duası

Muhammed ve Âline Salat “Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla Ve hamd Allah’a ki, ne kadar büyük olursa olsun hiçbir şey karşısında âciz kalmayan ve ne kadar ince ve zarif olursa olsun hiçbir şeyi gözden kaçırmayan kudretiyle, -Allah’ın salatı ona ve soyuna olsun- peygamberi Muhammed ile eski ümmetlere ve geçmiş asırlara değil, bize minnet koydu; böylece […]

Sahife-i Seccadiye’nin 3. Duası

Arşı Taşıyan Meleklere Salat “Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla Allah’ım, seni tesbih etmekten bıkmayan, seni kutsamaktan usanmayan, sana ibadet etmekten yorulmayan, emrini imtisalde ciddiyetle çalışıp ihmalkârlık etmeyen, sana olan iştiyaklarından asla gaflete düşmeyen, Arşının taşıyıcılarına; kirpik kırpmadan izninin ve emrinin gelmesini bekleyen, (emrin gelince de) Sur’a üfleyerek kabir rehinleri olan baygınları ayıltacak Sur sahibi İsrafil’e; […]

Sahife-i Seccadiye’nin 4. Duası

Peygamberleri Tasdik Edenlere Salat “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, yeryüzü ehlinden peygamberlere tabi olanları; düşmanlar yalanlamalarıyla peygamberlere karşı çıktıkları zaman peygamberleri gıyaben (kalben) doğrulayanları; iman hakikatleriyle onlara gönül verenleri; -Allah’ın salat ve selamı ona ve soyuna olsun- Adem’den Muhammed’e kadar her asır ve zamanda o asrın insanları için delil olarak gönderdiğin -hepsine selam olsun- hidayet […]

Sahife-i Seccadiye’nin 5. Duası

Kendisi ve Özel Dostları Hakkındaki Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaEy azametinin şaşılacak harikaları bitmek bilmeyen (yüce Allah), Muhammed ve âline salat eyle ve bizi azametin hakkında eğriliğe sapmaktan koru. Ey saltanatının süresi sona ermeyen (yüce Allah), Muhammed ve âline salat eyle ve boyunlarımızı ceza ve ukubetinden azat et. Ey rahmetinin hazineleri tükenmeyen (yüce Allah), […]

Sahife-i Seccadiye’nin 6. Duası

Sabah ve Akşam Vakitleri Okuduğu Dua  “Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla” Hamd Allah’a ki, gücüyle gece ve gündüzü yarattı; kudretiyle aralarında ayrıcalık koydu; her biri için bir sınır ve bir süre belirtti; geceyi gündüzün, gündüzü de gecenin içine sokar. Kullarının beslenme ve gelişmesini sağlamak için O’nun bir planıdır bu. Yorucu hareketler ve meşakkatli işlerin ardından […]

Sahife-i Seccadiye’nin 7. Duası

Önemli Durumlarda Okuduğu Dua “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaÖnemli Bir İş Veya Üzücü Bir Durumla Karşılaştığında ve Üzüntülü Zamanlarda Okuduğu Dua Ey (yüce Allah) ki, mihnet düğümleri seninle çözülür; ey ki, zorluklar sınırı seninle aşılır; ey ki, kurtuluş ferahlığına seninle kavuşulur! Kudretin karşısında güçlükler kolaylaşmış, lütfunla sebepler sebep oluvermiş, kudretinle kaza ve kaderin cari olmuş […]

Sahife-i Seccadiye’nin 8. Duası

Allah’a Sığınmakla İlgili Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım; hırsın kabarmasından, öfkenin sersemliğinden, hasedin galebesinden, sabrın zayıflığından, kanaatin azlığından, huyun kötülüğünden, şehvetin azmasından, bağnazlığın sultasından, nefsin tutkusuna uymaktan, hidayete karşı çıkmaktan, gaflet uykusundan, zorluklara düşmekten, batılı hakka yeğlemekten, günahlara ısrarla devam etmekten, günahı küçümsemekten, itaati büyük görmekten, zenginlerin övünmesinden, fakirleri hor görmekten, elimizin altındakilere kötü […]

Sahife-i Seccadiye’nin 9. Duası

Bağışlanma İstemiyle İlgili Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve bizi sevdiğin tövbeye muvaffak et; sevmediğin günah alışkanlığından kurtar. Allah’ım, din veya dünya ile ilgili iki eksiklikle karşılaştığımız zaman eksikliği, fani oluşu çok hızlı olan (dünya) ile ilgili kıl; bekası çok uzun olan (din) hususunda da tövbeyi bize nasip et. […]

Sahife-i Seccadiye’nin 10. Duası

Yüce Allah’a Sığınmakla İlgili Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla Allah’ım, dilersen lütfunla bizi affedersin; dilersen adaletinle bize azap edersin. O halde, nimetinle affını bizim için kolaylaştır ve mağfiretinle bizi azabından kurtar. Çünkü gerçek şu ki, bizim adaletine dayanacak gücümüz yoktur; affın olmadan hiçbirimiz kurtulamayız. Ey ganilerin ganisi (yüce Allah), işte kulların! Önünde durmuşlar (fazlını […]

Sahife-i Seccadiye’nin 11. Duası

Güzel Akıbet İstemiyle İlgili Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla Ey, anılması ananlar için şeref olan; ey şükrü şükredenler için zafer olan ve ey itaati itaat edenler için kurtuluş olan (yüce Allah), Muhammed ve âline salat eyle ve kalplerimizi seni anmakla diğer anmalardan, dillerimizi sana şükretmekle diğer şükürlerden ve uzuvlarımızı sana itaat etmekle diğer itaatlerden […]

Sahife-i Seccadiye’nin 12. Duası

Günahları İtiraf Etme Hakkındaki Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, senden (bir şey) istememe üç haslet engel oluyor; bir haslet de senden (bir şey) istemeye itiyor beni. (Rabbim,) Yerine getirmediğim, getirmekte ağır davrandığım emirlerine, tereddüt etmeden işlediğim yasaklarına ve şükrünü eda etmekte kusur ettiğim nimetlerine bakınca, senden (bir şey) istemeye utanıyorum. Sana yönelenlere, hüsnü zanla […]

Sahife-i Seccadiye’nin 13. Duası

Allah’tan Hacetleri İsteme Hakkındaki Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, ey hacetlerin isteneceği son merci; ey isteklerin katında elde edilebileceği tek kimse; ey nimetlerini parayla satmayan; ey bağışlarını minnet ederek bulandırmayan; ey kendisiyle ihtiyaçlar giderilen, onsuz ihtiyaç giderilemeyen; ey kendisine rağbet edilen, kendisinden yüz çevrilmeyen; ey hazinelerini dilenmeler tüketmeyen; ey hikmetini vesileler değiştirmeyen; ey muhtaçların […]

Sahife-i Seccadiye’nin 14. Duası

Zulme Uğradığı Zaman Okuduğu Dua Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla Ey zulümden şikâyetçi olanların halinden haberdar olan; ey onların başlarına gelenlerden haberdar olabilmek için tanıkların tanıklıklarına ihtiyacı olmayan; ey yardımı mazlumlara yakın olan ve ey desteği zalimlerden uzak olan (yüce Allah); verdiğin nimetlerin şımarıklığıyla ve yaptıklarından dolayı kendisini hemencecik cezalandırmamana aldanarak falan oğlu filanın bana […]

Sahife-i Seccadiye’nin 15. Duası

Hastalandığı Zaman Okuduğu Dua “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, geçmişte hep yararlandığım beden sağlığından dolayı hamd sana mahsustur. Vücudumda meydana getirdiğin illetten dolayı da övgü yine sana özgüdür. Çünkü, ey Rabbim, şu iki durumdan hangisi için sana daha çok şükretmem gerektiğini ve şu iki vakitten hangisi için sana daha çok hamd etmem icap ettiğini bilemiyorum: […]

Sahife-i Seccadiye’nin 16. Duası

Günahlarının Bağışlanmasını İstediği Zaman Okuduğu Dua “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, ey rahmetinden günahkârların medet umduğu; ey darda kalanların ihsanını anmaya sığındığı; ey korkusundan hatalıların şiddetle ağladığı; ey kimsesi olmayan garibin munisi; ey her gamlı tasalının ferahlığı; ey yardımsız bırakılmış yalnızların imdadı; ey dışlanmış muhtaçların destekçisi! Sen, rahmeti ve ilmiyle her şeyi kuşatansın. Sen, her […]

Sahife-i Seccadiye’nin 17. Duası

Şeytana Karşı Okuduğu Dua “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, kovulmuş şeytanın vesveselerinden, hile ve düzenlerinden, sözlerine aldanıp tuzaklarına düşmekten, bizi itaatinden çıkarıp saptırmaya yeltenmesinden, bizi sana isyan ederek alçaltmaya göz dikmesinden, bize güzel gösterdiğini güzel görmekten, bizim için hoşlanmadığı şeylerin bize ağır gelmesinden sana sığınırız. Allah’ım, sana kulluk etmekle onu bizden kovup uzaklaştır. Senin sevgini […]

Sahife-i Seccadiye’nin 18. Duası

Korkulan Durumlarla İlgili Duası  “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, kaza ve kaderinin güzelliği ve benden uzaklaştırdığın bela karşısında hamd sana mahsustur. O halde rahmetinden payımı sadece sahip bulunduğum sıhhat ve afiyet kılma ki, sevdiğim durum (sıhhat ve afiyet) sebebiyle (ahirette) bedbaht olamayayım; sevmediğim durum (hastalık, bela ve musibet) sebebiyle de başkası (ahirette) mutlu olsun! Şayet […]

Sahife-i Seccadiye’nin 19. Duası

Yağmur Talebiyle İlgili Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, bizi yağmur suyuna doyur; yerde güzel bitkiler bitirmek için ufuklarda hareket halinde olan bulutlardan üzerimize bol yağmur indirerek bizi rahmetine boğ. Meyveleri yetiştirerek kullarına ihsanda bulun; gülleri ve çiçekleri açtırarak şehirlerini ihya et. Değerli yazıcı (veya elçi) meleklerini faydalı, bol, kapsamlı, şiddetli, hızlı ve acil bir […]

Sahife-i Seccadiye’nin 20. Duası

Yüce Erdemler Hakkındaki Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve benim imanımı en kâmil iman, yakinimi en üstün yakin kıl; niyetimi niyetlerin, amelimi amellerin en güzeline ulaştır. Allah’ım, lütfunla niyetimi halis kıl; katındakine (rahmetine) yakinimi doğrult; kudretinle bozulan durumumu düzelt. Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni meşgul edecek […]

Sahife-i Seccadiye’nin 21. Duası

Bir Şey İçin Üzüldüğünde Okuduğu Dua “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, ey güçsüz kişiye yeten, korkunç şeyden koruyan! Günahlar beni yalnızlığa itmiş, artık benimle birlikte olacak biri yok; gazabına uğrayarak güçsüz düşmüşüm, artık bana güç ve destek verecek biri yok; seninle karşılaşma korkusu içindeyim, korkumu dindirecek biri yok! Sen beni korkuttuktan sonra kim bana güvence […]

Sahife-i Seccadiye’nin 22. Duası

Zorluklarda Okuduğu Dua “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, kendimle ilgili, daha çok senin elinde olan bir iş (nefsimi ıslah) ile beni yükümlü kılmışsın. Oysa ona da, bana da benden çok senin gücün yeter. O halde, kendimle ilgili, seni benden hoşnut edecek şeyi ver bana, ve hoşnutluğuna sebep olacak şeyi sıhhat ve selamet içinde kendin için […]

Sahife-i Seccadiye’nin 23. Duası

Afiyet İstemiyle İlgili Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve katından olan afiyet elbisesini giydir bana; afiyetine bürü beni; afiyetinle koru beni; afiyetinle ikram et bana; afiyetinle zengin et beni; afiyetinle bağışta bulun bana ; afiyetini ver bana; afiyetini döşe benim için; afiyetini hakkımda salih kıl; dünya ve ahirette afiyetini ayırma […]

Sahife-i Seccadiye’nin 24. Duası

Anne ve Babası Hakkındaki Duası “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, kulun ve resulün olan Muhammed’e ve onun tertemiz Ehl-i Beytine salat eyle; salatlarının, rahmetinin, bereketlerinin ve selamının en üstünüyle onları özgünleştir. Allah’ım, ey merhametlilerin en merhametlisi, anne ve babamı katındaki saygınlık ve özel salatın ile özgünleştir. Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve anne ve […]

Sahife-i Seccadiye’nin 25. Duası

Çocukları Hakkındaki Duası  “Rahman ve Rahim Allah’ın AdıylaAllah’ım, çocuklarımın kalmasıyla, onları benim için ıslah etmekle ve benim onlardan yararlanmamla bana minnette bulun. Allah’ım, benim için onların ömrünü uzat; (dünyadaki) sürelerini çoğalt; küçüklerini yetiştir; güçsüzlerini güçlendir; bedenlerini, dinlerini ve huylarını sahih ve salim kıl; canlarına, vücutlarına ve benim için önemli olan her şeylerinde onlara sağlık ver […]

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.