Genişlik İstemek İçin Yaptığı Münacattaki Duası

BismillahîrRahmanîrRahîm

Allah’ım! Gücün aşikâr oldu ve sana ait maddi bir tasvir zahir olmadı. Sana karşı cehalet gösterdiler ve
seni (evhamlarıyla) ölçtüler. Oysa (sana layık) ölçü, seni benzettikleri şeyden başkadır. Allah’ım! O halde ben, sana teşbih yoluyla ulaşmak isteyenlerden beriyim. Hiçbir şey senin gibi değildir. Seni asla idrak edemeyecekler. Seni tanısaydılar (veya tanımak isteseydiler), kendilerinde olan apaçık nimetlerin, onları
sana yönlendirirdi.

Allah’ım! Yarattıkların içinde sana ulaşmaları için (yeterince) vesile var. Ancak onlar seni yarattıklarına benzettiler. Bu yüzden seni tanıyamadılar. Kudretinin nişanelerinden bazılarını Rab edindiler ve o şekilde seni nitelediler.

Allah’ım! Sen, teşbih edenlerin niteledikleri şeyden daha yüce ve mukaddessin. Ey her sesi işiten, ey her zail olandan öne geçen, ey çürüdüğü halde kemikleri birleştiren ve ölümden sonra onu dirilten! Muhammed ve Ehli – Beyti’ne salât ve selam eyle. Her kederde bana ve bütün müminlere bir genişlik ve çıkış yolu karar kıl. Şüphesiz ki sen, her şeye kadirsin.

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.