Genişlik İstemek ve Kederin Giderilmesi İçin Dua

İmam Rıza’ya (a.s) isnaden şöyle nakledilmiştir:
Bir mesele hususunda kederliydim. Babam Ebu Cafer yanıma gelerek şöyle buyurdu: “Evladım, Allaha
dua et ve ey çok şefkatli ve çok merhametli olan” zikrini çok söyle.”

Şahadet ederim ki, Allahtan başka ilah yoktur. Tektir, ortağı yoktur. Sabahı, yarıp çıkaran; geceyi bir dinlenme zamanı, güneş ve ayı da bir hesap ölçüsü yapan Odur. Bu, üstün olan ve her şeyi bilenin takdiridir. Ondan başka ilah yoktur. Üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Şahadet ederim ki, Muhammed Onun kulu, resulü, velisi, nebisi, halili, seçtiği, habibi, yarattıklarından kendine has kıldığı ve vahyinin eminidir. Allaha ortak koşanlar istemese de, hak dini bütün dinlerden üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle, şahit, müjdeleyici, uyarıcı, Onun izniyle çağıran ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdi. Allahın salât ve selamı ona ve ancak Allahın kendilerinden her türlü pisliği ve suçu uzak tuttuğu ve onları tam bir temizlikle tertemiz kıldığı ehlibeytine olsun.

Ey her zelili güçlü kılan, müminlere izzet veren ve zorbaları zelil eden! Senin hakkına yemin olsun ki, gerçekten sıkıntım son haddine ulaşmıştır. O halde sıkıntımı bertaraf et ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey genişlik veren! Genişlik istiyorum. Ey Kerim! Genişlik istiyorum. Ey Aziz! Genişlik istiyorum. Ey Cebbar! Genişlik istiyorum. Ey Rahman! Genişlik istiyorum. Ey Rahim! Genişlik istiyorum. Ey Celal yücelik sahibi! Genişlik istiyorum. Ey Cemal güzellik sahibi! Genişlik istiyorum. Ey işleri kendi üzerine alan! Genişlik istiyorum. Ey bağış ve lütuf sahibi! Genişlik istiyorum. Ey bağışlayan! Genişlik istiyorum. Ey koruyan! Genişlik istiyorum. Ey her şeyden haberdar olan! Genişlik istiyorum. Ey aydınlatan! Genişlik istiyorum. Ey ulaştıran! Genişlik istiyorum. Ey yol gösteren! Genişlik istiyorum. Ey âlemde istediği her türlü tasarrufu yapabilen! Genişlik istiyorum. Ey büyük! Genişlik istiyorum. Ey gücü yeten! Genişlik istiyorum. Ey gören! Genişlik istiyorum. Ey iyilik eden! Genişlik istiyorum. Ey temizleyen! Genişlik istiyorum. Ey tertemiz! Genişlik istiyorum. Ey galip gelen! Genişlik istiyorum. Ey zahir! Genişlik istiyorum. Ey batın! Genişlik istiyorum. Ey örten! Genişlik istiyorum. Ey kuşatan! Genişlik istiyorum. Ey Güçlü! Genişlik istiyorum. Ey koruyan! Genişlik istiyorum. Ey azamet sahibi! Genişlik istiyorum. Ey yakın! Genişlik istiyorum. Ey çok seven ve çok sevilen! Genişlik istiyorum. Ey övgüye layık olan! Genişlik istiyorum. Ey azamet ve yücelik sahibi olan! Genişlik istiyorum. Ey yaratılışı başlatan! Genişlik istiyorum. Ey döndüren! Genişlik istiyorum. Ey şahit olan! Genişlik istiyorum. Ey iyilikte bulunan! Genişlik istiyorum. Ey güzel davranan! Genişlik istiyorum. Ey nimet veren! Genişlik istiyorum. Ey fazlu kerem sahibi olan! Genişlik istiyorum. Ey dilediğine rızkını, nimetlerini kısan! Genişlik istiyorum. Ey genişleten, bol veren! Genişlik istiyorum. Ey hidayet eden! Genişlik istiyorum. Ey gönderen! Genişlik istiyorum. Ey defeden! Genişlik istiyorum. Ey yücelten! Genişlik istiyorum. Ey bâki kalan! Genişlik istiyorum. Ey koruyan! Genişlik istiyorum. Ey çokça yaratan! Genişlik istiyorum. Ey çokça bahşeden! Genişlik istiyorum. Ey tövbeleri çokça kabul eden! Genişlik istiyorum. Ey zorlukları, düğümleri, kapalı kapıları açan! Genişlik istiyorum. Ey çok bağışta bulunan! Genişlik istiyorum. Ey rahatlatan ve dinlendiren! Genişlik istiyorum. Ey çok fayda veren! Genişlik istiyorum. Ey çok şefkatli olan! Genişlik istiyorum. Ey çok merhametli olan! Genişlik istiyorum. Ey yeterli gelen! Genişlik istiyorum. Ey şifa veren! Genişlik istiyorum. Ey sıhhat ve afiyet veren! Genişlik istiyorum. Ey ceza ve mükâfat veren! Genişlik istiyorum. Ey vefalı! Genişlik istiyorum. Ey hükmü altına alan! Genişlik istiyorum. Ey her türlü tehlikeden selamete çıkaran! Genişlik istiyorum. Ey yücelikte eşi olmayan! Genişlik istiyorum. Ey emniyet veren! Genişlik istiyorum. Ey tek! Genişlik istiyorum. Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan! Genişlik istiyorum. Ey Nur! Genişlik istiyorum. Ey tedbir edip yöneten! Genişlik istiyorum. Ey yegâne! Genişlik istiyorum. Ey yardımcı! Genişlik istiyorum. Ey ünsiyet kuran! Genişlik istiyorum. Ey ayağa kaldıran! Genişlik istiyorum. Ey âlemin varisi olan! Genişlik istiyorum. Ey âlim! Genişlik istiyorum. Ey hüküm veren! Genişlik istiyorum. Ey yaratan! Genişlik istiyorum. Ey yüce! Genişlik istiyorum. Ey şekil veren! Genişlik istiyorum. Ey icabet eden! Genişlik istiyorum. Ey zatıyla ayakta duran! Genişlik istiyorum. Ey ebedi! Genişlik istiyorum. Ey her şeyi bilen! Genişlik istiyorum. Ey hüküm ve hikmet sahibi! Genişlik istiyorum. Ey cömert! Genişlik istiyorum. Ey iyilik eden! Genişlik istiyorum. Ey mesrur eden! Genişlik istiyorum. Ey adalet tecessümü! Genişlik istiyorum. Ey faziletli! Genişlik istiyorum. Ey karşılıksız bırakmayan! Genişlik istiyorum. Ey çok şefkatli olan! Genişlik istiyorum. Ey çok ihsan sahibi olan! Genişlik istiyorum. Ey her şeyi işiten! Genişlik istiyorum. Ey gizli! Genişlik istiyorum. Ey bağışlayan! Genişlik istiyorum. Ey baki olan! Genişlik istiyorum. Ey kolaylaştıran! Genişlik istiyorum. Ey zorlukları kolaylaştıran! Genişlik istiyorum. Ey öldüren! Genişlik istiyorum. Ey dirilten! Genişlik istiyorum. Ey fayda veren! Genişlik istiyorum. Ey rızık veren! Genişlik istiyorum. Ey sebepleri takdir buyuran! Genişlik istiyorum. Ey feryada yetişen! Genişlik istiyorum. Ey ihtiyaçsız kılan! Genişlik istiyorum. Ey kazandıran! Genişlik istiyorum. Ey yaratan! Genişlik istiyorum. Ey gözetleyen! Genişlik istiyorum. Ey varlık sahibi olan! Genişlik istiyorum. Ey ıslah edip saran, iyileştiren! Genişlik istiyorum. Ey koruyucu! Genişlik istiyorum. Ey şiddetli olan! Genişlik istiyorum. Ey feryada yetişen! Genişlik istiyorum. Ey kendisine sığınılan! Genişlik istiyorum. Ya Allah! Genişlik istiyorum. Ey pek yüce olan! Genişlik istiyorum. Ey hayat sahibi! Genişlik istiyorum. Ey ayakta tutan! Genişlik istiyorum. Ey yüce! Genişlik istiyorum. Ya Rab! Genişlik istiyorum. Ey her büyükten daha büyük! Genişlik istiyorum. Ey izzetli! Genişlik istiyorum. Ey yüce! Genişlik istiyorum. Ey zenginliğe sahip olan! Genişlik istiyorum. Ey vasfedilmekten daha yüce olan! Genişlik istiyorum. Ey başlangıcı olmayan! Genişlik istiyorum. Ey evvel! Genişlik istiyorum. Ey âhir! Genişlik istiyorum. Ey Hak! Genişlik istiyorum. Ey açıklayan! Genişlik istiyorum. Ey yakin edilen! Genişlik istiyorum. Ey mülk sahibi! Genişlik istiyorum. Ey tertemiz ve mukaddes olan! Genişlik istiyorum. Ey her noksanlıktan uzak olan! Genişlik istiyorum. Ey yegâne! Genişlik istiyorum. Ey galip gelen! Genişlik istiyorum. Ey rahim! Genişlik istiyorum. Ey rahmet eden! Genişlik istiyorum. Ey taksim eden! Genişlik istiyorum. Ey ikram eden! Genişlik istiyorum. Ey öğreten! Genişlik istiyorum. Ey seçen! Genişlik istiyorum. Ey arındıran! Genişlik istiyorum. Ey vefa eden! Genişlik istiyorum. Ey bertaraf eden! Genişlik istiyorum. Ey değiştiren! Genişlik istiyorum. Ey davet eden! Genişlik istiyorum. Ey ümit kaynağı! Genişlik istiyorum. Ey bağışlayan! Genişlik istiyorum. Ey açan! Genişlik istiyorum. Ey sahip! Genişlik istiyorum. Ey belli bir ölçü ve nizamı yerleştiren! Genişlik istiyorum. Ey ülfet veren! Genişlik istiyorum. Ey hazırlayan! Genişlik istiyorum. Ey destekleyen! Genişlik istiyorum. Ey şahit! Genişlik istiyorum. Ey doğru olan! Genişlik istiyorum. Ey tasdik eden! Genişlik istiyorum. Ey bulan ve yardım eden! Genişlik istiyorum. Ey önce var olan! Genişlik istiyorum. Ey müminlerin yardımcısı! Genişlik istiyorum. Ey lütuf ve ihsan sahibi! Genişlik istiyorum. Ey gözetleyici! Genişlik istiyorum. Ey yoktan var eden! Genişlik istiyorum. Ey fani kılan! Genişlik istiyorum. Ey ram eden! Genişlik istiyorum. Ey azamet veren! Genişlik istiyorum. Ey mabut! Genişlik istiyorum. Ey çağrılan! Genişlik istiyorum. Ey heybet sahibi! Genişlik istiyorum. Ey kendisinden yardım dilenen! Genişlik istiyorum. Ey kendisine sığınılan! Genişlik istiyorum. Ey hazırlığım! Genişlik istiyorum. Ey celal ve azamet sahibi Allahım! Bu güzel isimler ve yüce kelimeler hürmetine senden istiyorum.

“Rahman Rahim olan Allahın adıyla.

  1. De ki: O, Allah’tır; Ehad(Tek)’dır!
  2. Allah’tır; Samed(Hiç bir şeye ihtiyacı yoktur)’dir!
  3. Ne doğurmuştur O, ne doğurulmuştur!
  4. Hiç kimse O’nun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz!”

Allahım, salât ve selamın ona ve onun ehlibeytine olsun! Ben, rahmet peygamberi Muhammedi vasıta
ederek niyaz ediyor ve sana yöneliyorum. Ya Kasımın babası, Ey Allahın elçisi ve ey rahmet önderi!
Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ya Hasanın babası, ey Talibin oğlu Ali, ey müminlerin emiri, ey Allahın yarattıkları üzerindeki hücceti, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey Zehra olan Fatima, ey Allah elçisinin kızı, ey anamız! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey Muhammedin babası, ey Alinin oğlu Hasan, ey Allah elçisinin torunu! Ey Allahın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey Allahın kulunun oğlu, ey Alinin oğlu Hüseyin, ey Allah elçisinin torunu! Ey Allahın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey Hasanın babası, ey Hüseyinin oğlu Ali, ey Allah elçisinin torunu! Ey Allah’ın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey Caferin babası, ey Alinin oğlu Muhammed, ey Allah elçisinin torunu! Ey Allahın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey Allahın kulunun oğlu, ey Muhammedin oğlu Cafer, ey Allah elçisinin torunu! Ey Allahın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey İbrahimin babası, ey Caferin oğlu Musa, ey Allah elçisinin torunu! Ey Allahın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey Hasanın babası, ey Musanın oğlu Ali, ey Allah elçisinin torunu! Ey Allahın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey Caferin babası, ey Alinin oğlu Muhammed, ey Allah elçisinin torunu! Ey Allahın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey Hasanın babası, ey Muhammedin oğlu Ali, ey Allah elçisinin torunu! Ey Allahın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey Muhammedin babası, ey Alinin oğlu Hasan, ey Allah elçisinin torunu! Ey Allahın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle. Ey Hasanın oğlu ey hüccet olarak kalan iyi halef, ey Allah elçisinin torunu! Ey Allahın yarattıklarına hücceti olan, ey efendimiz! Gerçekten biz seni vasıta ederek Allaha yöneldik, seni vasıta ederek Allaha yakınlaştık, seni vasıta ederek Allahtan şefaat diledik ve hacetlerimizin verilmesi için seni öne geçirdik. Ey Allah katında şerefli olan, bize Allah indinde şefaat eyle.

Allahım! Elçin ve peygamberin olan Muhammede ve onun tertemiz ehlibeytine salât ve selam eyle. Bütün hüzünleri bizden gider ve bütün kederleri bizden uzak kıl. Dünya ve ahiret hacetlerimizi yerine getir. Allahım! Muhammede ve ehline salât ve selam eyle. Bütün yarattıklarının şerrinden bizi koru. Allahım! Muhammede ve ehline salât ve selam eyle. Sağlam zırhını bize giydir. Bütün yarattıklarının şerrinden bizi koru. Allahım! Ey yüce Mevlam, ey kendisinden başka ilah olmayan Allah, elçine ve imamlarına salât ve selam eyle. Gurbette bizim hürmetimizi koru. Eksikliklerimizi ört. Korkumuza emniyet ver. Bize zulmedene karşı işlerimizi üstlen. Bize zulmedene karşı bize yardım et. Kovulmuş şeytandan, hükümdarın zulmünden ve her şer sahibinin şerrinden bizi koru. Allah’ım! Ey Settar ya Tevvâb, bizi örtünün, korumanın, himayenin, güvencenin, sığınmanın, izzetinin ve sağlam savunmanın altına al. Senin yanında olan azizdir. Methin yücedir. Sana sığınan güvencededir. Senden başka ilah yoktur. Hiç ölmeyen, daima diri olana tevekkül ettim. Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, düşkünlük sebebiyle dosta ihtiyacı bulunmayan Allaha mahsustur” de ve Onu yücelttikçe yücelt. Allahı sabah ve akşam tenzih et. Yüce Allahın dışında bir güç yoktur. Allahın salât ve selamı Muhammede ve ehlibeytine ve zürriyetine olsun.

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.