İmamlar

Şia İmamları (Arapça: امامان شیعه), Allah Teala tarafından Hz. Resulullah’ın ailesinden belirlediği on iki kişi, Şia öğretilerine göre Hz. Resulullah’tan sonraki İslam toplumunun liderleri ve yöneticileridir. İlk imam, Hz. İmam Ali, diğer imamlar ise Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın çocukları olan Hz. İmam Hasan ve Hz. İmam Hüseyin‘dir. Daha sonraki İmamlar Hz. İmam Hüseyin’in soyundan gelen 9 imamdır.

Şia öğretilerine göre, İmamlar (a.s) Allah tarafından imamete mensup olunmuş ve ilahî ilim, ismet makamı ve şefaat hakkına sahiptirler. Onlara tevessül ederek Allah’a yakınlaşılabilir. İmamlar, dini otorite olmalarının yanı sıra, toplumun siyasi önderleridirler de. Kur’anayetleri onların isimlerini sarih bir şekilde zikretmeden imamet konusunu ele almıştır. Örneğin: Ulu’l-Emr ayeti, Tathir ayeti, İkmal ayeti, Tebliğ ayeti, Sadıkın ayeti… 

Hz. Resulü Kibriya Efendimizden (s.a.a) nakledilen rivayetlerde, İmamların isimleri, sayısı ve özellikleri belirtilmiştir. Bu hadislerin en meşhurları şunlardan ibarettir: Sakaleyn hadisiMenzilet hadisiSefine hadisiYevmu’d Dar hadisiMedinetu’l ilm hadisiKisa hadisi, Tayr meşva hadisi, Bayrak hadisiCabir hadisi ve On iki halife hadisi

Yine hadislerin belirttiğine göre İmamların tamamı Kureyş’ten, Hz. Peygamberin Ehlibeytinden ve beklenen son imam, Hz. Mehdi’dir. Bir çok hadiste imamların ilki olan Hz. İmam Ali hakkında Hz. Peygamber Ekrem’den bir çok rivayet nass şeklinde hadis külliyatlarında bulunmaktadır. Yine Hz. Peygamber Efendimiz ve Hz. Ali’den nakledilen rivayetlerde ikinci imamın (İmam Hasan) imametine (nass olarak) vurgu yapılmıştır. Daha sonra her imam bir sonraki imamı kendisinden sonra nassla belirtmiştir. Bu nasslar (tartışılmaz kati hükümler) gereği, Hz. Peygamberden sonraki imamlar ve önderler 12 kişidir.

 1. Ali b. Ebi Talib İmam Ali aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 11–40)
 2. Hasan b. Ali İmam Hasan Mücteba aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 40–50 )
 3. Hüseyin b. Ali İmam Hüseyin aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 50–61 )
 4. Ali b. Hüseyin (Zeynu’l-Abidin) İmam Seccad aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 61–94)
 5. Muhammed b. Ali İmam Bakır aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 94–114)
 6. Cafer b. Muhammed İmam Sadık aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 114–148)
 7. Musa b. Cafer İmam Kazım aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 148–183)
 8. Ali b. Musa İmam Rıza aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 183–203)
 9. Muhammed b. Ali İmam Cevad aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 203–220)
 10. Ali b. Muhammed İmam Hadi aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 220–254)
 11. Hasan b. Ali İmam Hasan Askeri aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 254–260)
 12. Muhammed b. Hasan (Hüccet İbni’l-Hasan) İmam Mehdi aleyhi selam (imamet tarihi hicri: 260’dan beri halen sürmekte)
AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.