Sahife-i Rezeviye

ALİ B. MUSA ER-RIZA’YA SALÂT VE SELAM

BismillahîrRahmanîrRahîm

Allah’ım! Kendisinden razı olduğun ve yarattıklarından dilediğini onunla razı ettiğin Ali b. Musa Er-Rıza’ya salât ve selam eyle. Allah’ım! Onu yarattıklarına hüccet, emrini (velayetini) üstlenen, dininin yardımcısı ve kullarına şahit kıldığın gibi, gizlide ve açıkta kullarına nasihat ettiği, güzel öğüt ve hikmetle senin yoluna çağırdığı gibi sen de velilerinden birine ve yarattıklarından seçtiklerine mazhar kıldığın en üstün salât ve selam ile ona salât ve selam eyle. Şüphesiz ki Sen çokça bahşeden ve kerimsin.

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.