Sıkıntıların Defedilmesi İçin Yaptığı Dua

Allah’ım! Gerçekten günahlarım ve günahlarımın çokluğu, nezdindeki itibarımı yok etti, rahmetine layık olmama engel oldu ve mağfiretine müstahak olmaktan beni uzaklaştırdı. Eğer nimetlerine bağlılığım, duaya sarılışım ve benim gibi haddi aşanlara ve hatakârlara verdiğin vaat olmasaydı muhakkak ümitsizliğe düşerdim. Rahmetinden ümidini kesenlere şu sözünle vaatte bulundun: “Tarafımdan şöyle de: Ey kendi aleyhlerine aşırıya giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz, Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayan ve Rahimdir.” Rahmetinden ümidini kesenleri uyardın ve şöyle dedin: “Rabbinin rahmetinden sapkınlardan başka kim ümit keser?” Sonra şefkatinle sana dua etmeye bizleri çağırdın ve şöyle dedin: “Dua edin bana, icabet edeyim size. Bana ibadet etmekten büyüklenip kaçınanlar,
pek yakında küçük düşürülmüş olarak cehenneme gireceklerdir.” Allahım eğer bunlar olmasaydı ümitsizlik
bana galip gelirdi ve rahmetinden yana ümitsizliğim beni kuşatırdı.

Allahım, kuşkusuz sana iyi zanda bulunana mükâfat vaadinde bulundun ve sana kötü zanda bulunana azap
vaadinde bulundun. Allahım şüphesiz, beni ateşten azat etmen, sürçmelerimi örtmen ve hatalarımı affetmen hususunda sadece sana karşı iyi zannım ruhumu ayakta tutmaktadır. Allahım aykırılık ve değişiklik bulunmayan hak sözün şudur: “Her topluluğu önderleriyle çağıracağımız gün…”
Sura üfürüldüğü ve kabirdekilerin dışarı çıkarıldığı o gün, diriliş günüdür.


Allahım! Gerçekten ben ahdime vefa ediyorum. Şahadet ve ikrar ediyorum. İnkâr ve inatta bulunmuyorum.
Gizlide, açıkta, zahirde ve batında diyorum ki: Şüphesiz sen kendisinden başka ilah olmayan Allah’sın. Teksin, ortağı olmayansın ve kuşkusuz, Muhammed kulun ve resulündür. Şüphesiz ki Ali; müminlerin emiri, vasilerin efendisi, peygamberlerin ilminin varisi, dinin bayrağı, müşrikleri yok eden, münafıkları ayıran, haricilere karşı cihat eden, imamım ve hüccetim, kurtuluş mesnedim, kılavuzum ve aydın yolumdur. O; velayeti, kendisine bağlılık, faziletlerinin ikrarı, bunu taşıyanları kabul etme ve bunları rivayet edenler karşısında teslimiyet şartları olmadan, temiz de olsa amellerime güvenmediğim ve salih de olsa amellerimi kendime kurtarıcı olarak görmediğim kimsedir. Evlatlarından olan vasilerinin imamlar, hüccetler, kılavuzlar, meşaleler, bayraklar, dinin seçkin nişaneleri, efendiler ve iyiler olduklarını ikrar ediyorum. Gizli ve açıklarına, zahir ve batınlarına, gaip ve şahitlerine, diri ve ölülerine iman ediyorum. Bunda şüphe yoktur. Senden taraf intikal ettirildiğimde o imanda hiçbir şüphe ve değişiklik olmaz.


Allahım! O halde beni haşredildiğim ve dirildiğim gün onların imamlığıyla çağır. Ey Mevlam! Cennet nimetlerini bana bahşetmesende onların bereketiyle beni ateşin hararetinden kurtar. Çünkü beni ateşten azat etsen kurtuluşa erenlerden olurum. Allahım! Kendileriyle sana tevessül ettiklerim haricinde hiçbir güvencem, ümidim, sığınağım ve kurtuluş yerim olmadığı bir halde resulün Muhammede sonra velin Aliye, kadınların efendisi Zehraya, Hasana, Hüseyine, Aliye, Muhammede, Cafere, Musaya, Aliye, Muhammede, Aliye, Hasana ve onlardan sonrakine yakınlaşarak bu günüme başladım. Ki sen aydınlık yolu, onun evlatlarından olup gözlerden ırak ve ondan sonra ümmetin ümidi olan hüccete belirlemektesin.


Allahım! Bu gün ve sonraki günlerde onları kötülüklere karşı benim kalem ve korkulara karşı da sığınağım kıl. Onların bereketiyle beni her düşmandan, taşkından, zalimden ve fasıktan kurtar. Tanıdığım ve tanımadığımın şerrinden, bana gizli olan ve gördüğümün şerrinden ve Rabbim! İdaresi ve yönetimi senin elinde olan her canlının şerrinden kurtar. Şüphesiz sen doğru yol üzeresin. Allahım! Onlar vesilesiyle sana tevessülümün, onların sevgisiyle sana yakınlaşmamın ve imametlerine sığınmamın bereketiyle bugün rızkının kapılarını bana aç, rahmetini üzerime yay, yarattıklarına beni sevdir, kin ve düşmanlıklarını
benden uzaklaştır. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Allahım! Her tevessül edenin mükâfatı vardır. Her şefaatçinin bir hakkı vardır. Şu halde sana doğru vasıta kıldığım ve isteğimden önce belirttiğim kimseler hürmetine senden bu günümün, bu ayımın ve bu yılımın bereketini bana öğretmeni ve yollarını bana tanıtmanı istiyorum.

Allahım! Onlar; sıkıntımda ve genişliğimde, sağlığımda ve belamda, uykumda ve uyanıklığımda, göçümde ve ikametimde, zorluğumda ve kolaylığımda, aşikârımda ve gizlimde, sabahımda ve akşamımda, intikalimde ve kalmamda, sığınağım ve yardımcılarımdır. Allahım! Onların hürmetine lütfundan ümidimi kesme. Rahmetinden ümidimi kesme. Rahmetinden beni ümitsiz kılma. Rızık kapılarının ve kazanç yollarının kapanmasıyla beni imtihan etme. Kendi katından bana kolay bir genişlik nasip et. Benim için her darlıktan bir çıkış yolu ve her genişlik için bir yol karar kıl. Şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisisin. Allahın salât ve selamı Muhammede ve onun tertemiz ehlibeytine olsun. Ey âlemlerin Rabbi!
Duamı kabul et.

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.