Subhan Allah Zikri

BismillahîrRahmanîrRahîm

Yarattıklarını gücüyle yaratan, hikmetiyle sağlamlaştıran ve onlardan her şeyi ilmiyle kendi yerine koyan, noksan sıfatlardan münezzehtir. Gözlerin hainliklerini ve kalplerin gizlediklerini bilen, bir benzeri olmayan, işiten ve gören Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.

Allah’ ın rahmeti, bereketleri ve Selamı onun ve soyunun üzerine olsun, imam Rıza’ya isnaden, atalarından ve imam Ali’den şöyle nakledilmiştir:

Ne zaman Resulullahı sevindirecek bir durum olsaydı şöyle buyururdu:
Hamd, nimetiyle güzel işlerin tamama erdiği Allah’a mahsustur.
Hoşlanmadığı bir durum olduğunda da şöyle buyururdu:
Her halükârda hamd Allah’a mahsustur.

AhmetŞakar.Com çerez kaydetmemekte, kişisel bilgilerinizi kullanmamakta ve reklam göstermemektedir.