Bu döküman, Ahmet Şakar ve Ahmet Şakar ile ilişkili platformlarda içerik yayınlayan içerik üreticilerinin haklarıyla ilgilidir. Ahmet Şakar’ın sitesinde, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarında içerikleri yayınlanan kişilerin hak ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir.

 1. Ahmet Şakar’ın sitesinde; kitap ve dergi gibi basılı ürünlerinde;  ve Facebook GrubuTwitterInstagram ve diğer her türlü resmi sosyal medya hesaplarından biri veya birden fazlasında yayınlanması ve/veya paylaşılması için gönderilen veya bizzat Ahmet Şakar tarafından yayınlanan her türlü yazı, çeviri, fotoğraf, video, seslendirme, görsel, makale, dosya, vb. dijital veya basılı medya “İçerik” olarak tanımlanmaktadır. Bu içeriklerin, Ahmet Şakar yöneticileri haricindeki kişiler tarafından Ahmet Şakar’a gönderilmesi üzerine yayınlanması ve/veya paylaşılması “Katkı” olarak tanımlanmaktadır. Bu içerikleri üreten ve/veya Ahmet Şakar’a yayınlaması ve/veya paylaşması için gönderen kişiler “İçerik Üreticisi” olarak tanımlanmaktadır.
 2. İçerik Üreticisi’nin yayın veya paylaşım talebi, yazılı olarak Ahmet Şakar’a bu talep iletildiğinde resmîleşir. Ahmet Şakar, net olmayan durumlarda, göndericiye ulaşarak yayın ve/veya paylaşım talebi olup olmadığını netleştirir. Bireyler Ahmet Şakar’a kendiliklerinden Katkı talebiyle ulaşabilecekleri gibi; Ahmet Şakar da bireylere ulaşarak Katkı talebinde bulunabilir.
 3. Ahmet Şakar’a yapılan her türlü Katkı gönüllülük esasına göre yapılmaktadır. İçerik Üreticileri, İçeriklerini Ahmet Şakar’a gönderip göndermemekte tamamen özgürdür. Ahmet Şakar, İçerik Üreticileri’nden herhangi bir beklenti içerisinde değildir. Ahmet Şakar, birlikte çalıştığı İçerik Üreticileri’ni, İçerikler üretmeye teşvik edebilir; ancak zorlayamaz.
 4. Ahmet Şakar’a gönderilen İçeriklerin bütün hakları Ahmet Şakar’a aittir. Ahmet Şakar bu içerikleri dilediği gibi yayınlayabilir, kullanabilir, dağıtabilir, değiştirebilir, yayından kaldırabilir. Ahmet Şakar, İçeriklerin tamamını veya bir kısmını kullanarak maddi gelir elde edebilir. İçerik Üreticileri; içeriklerinin telif, yayım, yayın, kullanım, dağıtım, vb. haklarını ve bu haklardan kaynaklanan reklam geliri, yayın geliri, vb. maddi gelirleri süresiz olarak Ahmet Şakar’na hibe etmiş sayılır. İçerik Üreticileri; ürettikleri ve Ahmet Şakar’a bizzat gönderdikleri İçeriklerin, “Ahmet Şakar için ve Ahmet Şakar’ın kullanımı için” üretildiğini ve kendi rızalarıyla bu İçeriklerin Ahmet Şakar’da yayınlandığını kabul etmiş sayılırlar. 
 5. Ahmet Şakar’da yayınlanacak bir İçerik, Türkçe yayın yapan herhangi bir dijital yayın ortamında daha önceden yayınlanmamış olmalıdır. Basılı olarak yayınlanmış ancak dijital ortama aktarılmamış İçerikler ve Türkçe-harici dillerde basılı veya dijital olarak yayınlanmış olan İçerikler değerlendirmeye alınabilir.
 6. Ahmet Şakar’a gönderilen İçerikler’in, Ahmet Şakar tarafından editöryal düzenlenmeden geçirilmemiş (ham ve orijinal) halleri, İçerik Üreticisi tarafından Ahmet Şakar’dan izin alınmaksızın başka kaynaklarda da paylaşılabilir, kullanılabilir, dağıtılabilir; ancak içerik üreticisi, söz konusu İçerik’i Ahmet Şakar’dan başka bir kaynakta da yayınlamadan önce, İçerik’in Ahmet Şakar’da yayına girdiği andan sonra sonra en az 7 gün beklemelidir.
 7. İçerik Üreticisi, Ahmet Şakar’a gönderdiği İçerikler’in, Ahmet Şakar tarafından editöryal düzenlenmeden geçirilmemiş (ham ve orijinal) hallerini kullanarak Ahmet Şakar haricindeki kaynaklardan gelir elde edilebilir.
 8. Ahmet Şakar’ın İçerik’i kullanım hakları, sadece Ahmet Şakar’ın 1. maddedeki “İçerik” tanımı kapsamında belirtilen dijital ve basılı medya araçlarının sınırları dahilinde geçerlidir. Ahmet Şakar, eğer ki Ahmet Şakar ile içerik üreticisi arasında bu şartlardan başka şartlar üzerinde yazılı olarak anlaşılmamışsa, içerik üreticisinin içeriklerini başka kaynaklarda (belirtilen süre ve öncelik sınırlarına uymak kaydıyla) paylaşmasına veya bu dış kaynaklardan maddi gelir elde etmesine engel olamaz.
 9. Ahmet Şakar’ın hak ve yetkisi, İçerik Üreticisinin İçerik veya İçerikleri Ahmet Şakar’a dijital veya reel ortam aracılığıyla gönderdiği andan itibaren başlar ve Ahmet Şakar tarafından önceden İçerik Üreticisi ile yapılmış bir anlaşma varsa, o süre dolduğunda yetki devri yazılı bir şekilde yapılana kadar devam eder. Eğer önceden yapılmış yazılı bir anlaşma yoksa, Ahmet Şakar’ın hak ve yetkisi süresiz olarak devam eder. Hak ve yetkinin Ahmet Şakar’a devredilmesi istenmeyen durumlarda, İçerik Üreticisi İçeriklerini Ahmet Şakar’a göndermemelidir.
 10. Ahmet Şakar bünyesinde “Gerçeklik Analizi” içerikleri üreten veya bu içeriklere katkı sağlayan kişiler, politik meseleleri ilgilendiren konularda analiz üretmeleri halinde, hiçbir siyasal parti veya organizasyon ile doğrudan bağlantı içinde olamaz. Politika ile doğrudan ilişkili olmayan alanlarda ürettikleri içeriklerde ise, o alanda bir analiz yapabilmek için hiçbir menfaat çatışması içinde olmadıklarını beyan etmiş sayılırlar.
 11. Ahmet Şakar, İçerik Üreticileri’ni maddî olarak mükafatlandırabilir. Bu mükafatın miktarı ve sıklığı, veya herhangi bir mükafat verilip verilmeyeceği Ahmet Şakar’ın yetki ve denetimindedir.
 12. İçerik Üreticileri, Ahmet Şakar ile içerik üreticisi arasında işbu şartlardan başka şartlar üzerinde yazılı, imzalı ve resmî olarak anlaşıldığı durumlar haricinde, Ahmet Şakar’dan geriye dönük maddi gelir veya reklam geliri talep edemez. İleriye dönük talepler; yazılı olarak, resmî sözleşme usulü ile yapılmalı ve taraflar tarafından imzalanmalıdır.
 13. Ahmet Şakar ile İçerik Üreticisi arasında yazılı ve resmî sözleşme usulüyle maddi meselelerde, her iki tarafın da onayıyla anlaşmaya varılabilir. Bu sözleşmelerin içerik ve geçerliliği, işbu maddelerden bağımsızdır.
 14. İçerik Üreticileri, ürettikleri ve Ahmet Şakar tarafından yayınladıkları İçerikler için geriye dönük olarak telif hakkı talebinde bulunamazlar.
 15. İçerik Üreticileri, ürettikleri ve Ahmet Şakar tarafından yayınladıkları İçeriklerin yayından kaldırılmasını ve/veya erişime kapatılmasını talep edemezler. Bu maddenin istisnaları şöyledir:
 16. Çalışmanın tamamının veya bir kısmının, İçerik Üreticisi’nin burada belirtilen maddeler kapsamı haricinde kullanıldığının fark edildiği durumlarda,
 17. Site üzerindeki yazıları resmî bir sözleşmeye bağlı olarak derleme, inceleme, araştırma, seçki, antoloji, dergi, kitap gibi basılı eserlerde kullanmak isteyenler, söz konusu basılı aracı üretecek olan yayınevinden edindikleri yazılı ve imzalı telif sözleşmelerini ibraz ettikleri durumlarda,
 18. Elinde içeriğin kaldırılması yönünde mahkeme kararı olanlar.
 19. İçerik Üreticileri, eğer dilerlerse isimlerinin İçerik Üreticileri listesinden çıkarılmasını ve içeriklerinin “anonim” (“Ahmet Şakar” isimli bir yazar) olarak yayınlanmasını talep edebilirler.
 20. Burada belirtilen şartlar haricinde karşılaşılan ve hükmü belirtilmemiş bütün durumlarda son karar yetkisi Ahmet Şakar’a aittir. Anlaşmaya varılamayan durumlarda ise hukukî yollarla sonuç aranır.
 21. Ahmet Şakar, bu maddeleri gerekli gördüğü takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, geliştirebilir, çeşitlendirebilir.
 22. Ahmet Şakar aracılığıyla İçerik yayınlayan ve İçerik Üreticisi konumuna geçen herkes, işbu şartları kabul etmiş sayılır. İşbu şartları kabul etmeyen İçerik Üreticileri, Ahmet Şakar’na İçerik göndermemelidir.